Temple-Song-Hearts

Temple-Song-Hearts

Temple-Song-Hearts е международен дамски състав с членове от Великобритания, Франция, Сърбия и Австрия. Групата изпълнява композиции на духовния учител Шри Чинмой. В тях музикалните традиции на Запада и Изтока се сливат в едно, създавайки звучене, което е едновременно дълбоко и жизнерадостно. То предава висотата, мощта и широтата, присъщи на композициите на Шри Чинмой, и предлага едно вътрешно преживяване, посветено на пътешествието на човешката душа.