Шри Чинмой за значението на йога

КАКВО Е ЙОГА? Всички са чували за йога и мнозина говорят за нея, но какъв смисъл влагаме в това понятие? За едни това е система от дихателни и физически упражнения, за други – тайно знание, даващо свръхестествени способности като левитацията, за трети –  източна...