Бог е

Бог е

Непосредственото познание на автора за Бог минава отвъд религиозните норми и писания и хвърля светлина върху всички пътища, водещи търсещия до Бог. Зад простотата на езика се крие невероятна дълбочина на познание, което е отвъд интелекта и пряко предава мъдростта на...
Медитативен Концерт

Медитативен Концерт

Групата Inspiration-Flames (Пламъци на вдъхновението ­— кавал, индийски
хармониум и китара) ще сподели мигове на тишина, покой, радост и
вдъхновение с медитативните композиции на Шри Чинмой.

Канала Ауер – концерти в София, Пловдив и Варна

Канала Ауер – концерти в София, Пловдив и Варна

Канала Ауер (Австрия) e неповторим изпълнител с дългогодишна творческа биография. Неговите музикални търсения го отвеждат до индийския инструмент ситар, който докосва сърцата на слушателите с традиционната живост и спонтанност на индийската музика. Импровизаторският талант на Канала блестящо разкрива възможностите на този класически инструмент.

Шри Чинмой за вътрешния мир

ВЪТРЕШЕН МИР Шри Чинмой отговаря на въпроси за вътрешния мир, споделяйки своите философски и поетични виждания за това безценно качество на човешкото съзнание. Въпрос: Какво е мирът и как можем да го постигнем? Шри Чинмой: Мирът е нещо спонтанно, което ни обединява....