Бог е

Непосредственото познание на автора за Бог минава отвъд религиозните норми и писания и хвърля светлина върху всички пътища, водещи търсещия до Бог. Зад простотата на езика се крие невероятна дълбочина на познание, което е отвъд интелекта и пряко предава мъдростта на...

Шри Чинмой за вътрешния мир

ВЪТРЕШЕН МИР Шри Чинмой отговаря на въпроси за вътрешния мир, споделяйки своите философски и поетични виждания за това безценно качество на човешкото съзнание. Въпрос: Какво е мирът и как можем да го постигнем? Шри Чинмой: Мирът е нещо спонтанно, което ни обединява....