Групата Inspiration-Flames (Пламъци на вдъхновението ­— кавал, индийски
хармониум и китара) ще сподели мигове на тишина, покой, радост и
вдъхновение с медитативните композиции на Шри Чинмой.

17.XII
17:00 ч.

гр. Бургас
Концертна зала
„Проф. Иван Вулпе”
пл. „Кирил и Методий” 1

тел. 0889 328431