Групата Inspiration-Flames (Пламъци на вдъхновението ­— кавал, индийски хармониум и китара) ще сподели мигове на тишина, покой, радост и вдъхновение с медитативните композиции на Шри Чинмой.

31 март
14:00 ч.

гр. Пловдив
Зала „Съединение”
пл. „Съединение” №1