Божествено качество Любов

Предлагаме ви мисли и афоризми на Шри Чинмой за духовните качества, които извисяват човешкото съзнание, приближавайки ни към божествената цел на нашето земно съществуване.   ЛЮБОВ Любовта е тайният ключ, с който човешкото същество може да отвори Дверите на Бог....

Духовния подход към живота и ролята на медитацията

Беседа на Шри Чинмой за духовния подход към живота, за това как гледат на живота Изтокът и Западът, за ролята на медитацията в освобождаването на съзнанието. Животът Скъпи търсачи, скъпи приятели, скъпи братя и сестри, бих искал да изнеса кратка беседа относно живота....

Нашите отиващи си приятели, нашите трайни приятели и нашите вечни приятели

Нашите отиващи си приятели са грижата и безпокойството, поражението и разочарованието, тъмнината и невежеството. Грижата и безпокойството наричаме наши приятели, защото несъзнателно ги подхранваме. Това е върхът на глупостта, но ги подхранваме. Eто защо са ни...