Мантри и джапа

Споменът за Божието Име е небе на съвършенството. Повтарянето на Божието Име е слънце на удовлетворението. Мантрите играят съществена роля в духовния живот. Мантрата е сричка, дума или изречение, божествено изпълнено със сила. Щом бъде придобита чрез повтаряне на...