Търпение

Мисли и афоризми на Шри Чинмой за търпението като духовно качество, за неговата роля в ежедневието и в медитацията, за силата на търпението и неговите плодове. Какво искаш? Искам търпение. Медитирай върху изпълненото с търпение сърце на своята скъпа майка. Медитирай...