СМЪРТ И ПРЕРАЖДАНЕ – част 1

Шри Чинмой отговаря на въпроси за живота и смъртта, като ни помага да вникнем в тяхната същност и да осъзнаем как медитацията ни води към истината за пътя на душата през дългия низ от човешки прераждания и отвъд тях. Източник: Шри Чинмой, „Отвъд вътрешното. Философия...