Медитация и спорт

Шри Чинмой говори за връзката между спорта и медитацията в живота на хармоничната личност. Самият той, с удивителните си спортни постижения, е жив пример за това как вътрешната духовна сила разгръща неподозиран физически потенциал, далеч надхвърлящ общоприетите...