Шри Чинмой за ролята на духовния Учител – Гуру

Най-важното нещо, което един духовен Учител върши за духовните си деца, е да ги направи съзнателни за нещо необятно и безкрайно вътре в тях, което не е нищо друго освен самия Бог. Гуру е санскритска дума, означаваща „този, който просветлява”. Личността, която дава...