Карма и съдба

Шри Чинмой отговаря на въпроси за човешката карма и Божествената Милост, за влиянието на нашите мисли и дела върху съдбата ни и за възможностите да я променим. Въпрос: Бихте ли обяснили връзката между карма и съдба? Шри Чинмой: Нека започнем с кармата. На Запад този...