Карма и съдба – продължение

Въпрос: Оказват ли миналите ни прераждания влияние върху сегашния ни живот? Шри Чинмой: Определено е така, ние като цяло носим миналото в себе си. Има един неспирен поток от минало към настояще. Каквото посееш, това ще пожънеш. Каквото сте направили в миналите си...