Благоденствие и нещастие

Размисли на Шри Чинмой Из книгата „Дъхът на Вечността” (Sri Chinmoy, Eternity’s Breath, Sri Chinmoy Lighthouse, NY, 1972) Благоденствието и нещастието са две очи, които всеки от нас има. Нещастието ни води навътре, за да коригира и усъвършенства хода на живота...

Еволюция

Откъс от книгата на Шри Чинмой „Дъхът на Вечността” (Sri Chinmoy, Eternity’s Breath, Sri Chinmoy Lighthouse, NY, 1972) Ние знаем, че има някакво Същество, което наричаме Бог. Знаем, че има нещо, наричано Душа. По думите на великия американски философ Емерсън,...