Дишане и медитация

Въпрос: В една от книгите ви прочетох нещо за контрола върху дишането при медитация. Бихте ли пояснили? Шри Чинмой: В йога съществува система на дишане, наречена пранаяма. Думата е санскритска. Но това дишане е опасно, ако нямате учител, който да ръководи всяка ваша...

Проблеми и трудности

Ние се гърчим в опитите си да премахнем някакъв проблем. Бог ни се смее. Но приемем ли затруднението като неизбежно, отредено от Него, то бавно се разсейва, докато един ден се запитаме къде е изчезнало…