Желание и стремеж

В една от ранните си книги (Purity: divinity’s little sister, Agni Press, 1974) Шри Чинмой споделя своето виждане за разликата между желанията и духовния стремеж във вътрешния живот на човека.    Желанието побира в себе си всичко, що е ограничено. И...