Аватари и Учители

Шри Чинмой говори за великите учители на човечеството и за ролята им в духовната еволюция на земята (Sri Chinmoy, The Avatars and the Masters, New York, 1979)   Въпрос: По какви критерии можем да разпознаем един Аватар? Шри Чинмой: Веднъж Вивекананда отишъл в...