Шри Чинмой за Исус Христос

В редица лекции, есета и частни разговори Шри Чинмой говори с неизменно благоговение и любов за Исус Христос и това, което той е дал на цялото човечество. Въпрос: Вие християнин ли сте? Вярвате ли, че Христос е Бог? Шри Чинмой: Не е нужно човек да е християнин, за да...