БЛАГОДАРНОСТ

Шри Чинмой говори за благодарността на 16 януари 1994г. Ако нещо на земята е наистина красиво, наистина значително и наистина плодотворно, ако нещо на земята може да крепи златното свързващо звено между нас и Бог, нашия Източник, то това нещо е благодарността. Мили...