Шри Чинмой за съзнанието – част 1

Шри Чинмой отговаря на въпроси за съзнанието – човешко и божествено, за неговите различни нива и състояния. В тези редове той споделя не просто философските си възгледи, а непосредствените си преживявания и плодовете на собствената си духовна реализация. Въпрос: Какво...