Шри Чинмой за съзнанието – част 2

Въпрос: Каква е разликата между човешкото и божественото съзнание? Шри Чинмой: Човешкото съзнание иска да си остава тук на земята. То намира радост в ограниченото: семейството, обществото, земните дела. Божественото съзнание е изградено от мир, блаженство, божествена...