Божествено качество Любов

Предлагаме ви мисли и афоризми на Шри Чинмой за духовните качества, които извисяват човешкото съзнание, приближавайки ни към божествената цел на нашето земно съществуване.   ЛЮБОВ Любовта е тайният ключ, с който човешкото същество може да отвори Дверите на Бог....