Шри Чинмой за съзнанието – част 2

Въпрос: Каква е разликата между човешкото и божественото съзнание? Шри Чинмой: Човешкото съзнание иска да си остава тук на земята. То намира радост в ограниченото: семейството, обществото, земните дела. Божественото съзнание е изградено от мир, блаженство, божествена...

Шри Чинмой за съзнанието – част 1

Шри Чинмой отговаря на въпроси за съзнанието – човешко и божествено, за неговите различни нива и състояния. В тези редове той споделя не просто философските си възгледи, а непосредствените си преживявания и плодовете на собствената си духовна реализация. Въпрос: Какво...