fbpx

Аватари и Учители

Създаден от admin на 2015-09-21

Шри Чинмой говори за великите учители на човечеството и за ролята им в духовната еволюция на земята (Sri Chinmoy, The Avatars and the Masters, New York, 1979)

 

Въпрос: По какви критерии можем да разпознаем един Аватар?

Шри Чинмой: Веднъж Вивекананда отишъл в Източен Бенгал и там много ученици на различни Учители дошли при него, като го помолили да посети Учителите им, за които те твърдели, че са Аватари. Казвали му: “Моля ви, елате и вижте моя Гуру. Той несъмнено е Аватар.” В следващия момент някой друг заявявал: “Моят Гуру е Аватар. Аз съм сигурен в това. Моля, елате и го вижте.” Затова Вивекананда казвал, че в Източен Бенгал Аватарите растат като гъби.

За съжаление в западния свят думата „Аватар” не е разбрана правилно. Простете за откровеността, но може би ще са необходими няколко години или дори векове, за да се разбере думата „Аватар”. Има думи, които са толкова значими и натоварени със смисъл, и в духовното съзнание са толкова трудни, че обикновен човек никога няма да ги разбере. „Аватар” е една от тях, може би най-трудната дума. Вие знаете как да я напишете, но за да осъзнае най-висшата природа на Аватара, човек трябва да стане почти духовен светец.

Разликата между един йоги и един Аватар е като разликата между малко дете и зрял възрастен човек. Човек трябва да бъде на много, много високо ниво на духовно съзнание, за да добие дори и малка представа за един Аватар. Шри Кришна беше Аватар, но само пет човека го разпознаха. Шри Рамакришна беше Аватар, а само няколко души го признаха. Христос беше Аватар, но много малко хора го познаваха. Но дори и тези Аватари не са от едно и също ниво. Вие може да разпознаете човек, който е с един или няколко инча по-висок от вас. Може да разпознаете някой мъдрец, светец или йоги. Но един йоги е безкрайно по-издигнат от един мъдрец или светец. Йоги означава някой, който се е съединил с Най-Висшето. Но Аватарът е пряк потомък на Бог, въплътена частица от Бог, която постоянно действа едновременно в Най-Висшето и в най-низшето. Йогите поддържат едно определено ниво и действат в него. Ако слязат от това ниво, за да издигнат човечеството, те не могат да функционират правилно и понякога биват хванати там. Това ги погубва. Те поддържат определено ниво на съзнание, и когато другите успеят да достигнат до това ниво, йогите могат да им помогнат. Ако говорим за Аватар, той може да остава в Най-Висшето и най-низшето едновременно, но когато действа на най-низшето ниво, той не се влияе от него.

Аватарът е човешко същество. Той говори, яде и се шегува. Но когато навлезе в своето Най-Висше, той отива далеч отвъд висините на вашия взор. Ако някога успеете дори да зърнете висшите светове, до които Аватарът има свободен достъп, ще почувствате, че целият ви живот ще бъде напълно предаден в нозете на вашия Учител. Дори и ако Учителят ви срита или изхвърли от центъра си, вие ще му останете верни, защото сте получили от него нещо, което знаете, че не бихте могли да получите от никой друг на земята.

Когато на земята има Аватар, той въплъщава съзнанието на всички Аватари, които са идвали в света. Когато Шри Рамакришна бил на смъртното си легло и Вивекананда, неговият ученик, дори в последните му минути се усъмнил в него, той му казал: “Този, който е Рама, този, който е Кришна, в едно тяло е Рамакришна.” На Изток е по-лесно да се вярва, че Рама е в мен, че Кришна е в мен, че Рамакришна е вътре в мен и че другите Аватари са вътре в мен. На Запад, за съжаление, познаваме само един Аватар – Христос. Ние или Го приемаме, или Го отхвърляме. Ако Го приемаме, то според църквата не може да има друг Учител за нас. Но ако Го отхвърляме, може би ще обърнем внимание на друг духовен Учител!

Христос, Буда, Шри Кришна и всички велики духовни Учители идват от един и същ божествен Източник. Ако твърдим, че Христос е единственият Спасител, то веднага някой от учениците на Кришна ще заяви: “Не, Кришна е единственият Спасител.” И тук започва проблемът. Ние трябва да чувстваме, че Всевишният е единственият Спасител. Той е този, който е влязъл в образа, наричан от нас Христос. Той е влязъл в образа на Кришна, в Рамакришна и т.н. По този начин всички ние отиваме към Всевишния. Най-високо е Всевишният. Кришна, Буда и всички Аватари са дошли от Него също като нас, и всички ние трябва да се върнем при Него.

 

Въпрос: Как можем да направим разлика между Христос, Рамакришна и Бог, ако всички те са с еднакво съзнание?

Шри Чинмой: Не е необходимо да правим разлика. Те са идвали в различни времена, но всички те са едно. Всички са Божии деца в различни форми. В това прераждане вие имате име, а в предишното си прераждане сте имали някакво друго име. Дори в този живот вашата майка ви нарича с едно име, съпругът ви с друго, децата с трето, а може би и ние ви наричаме с различно име. Въпреки това вие сте един и същ човек. Духът е един, но формите са различни. Бог е Вселенският Дух, но Той приема различни форми. Христос е приел човешко тяло, човешка форма. Буда е приел, Шри Рамакришна е приел, Шри Кришна е приел, всеки е приел човешка форма. Когато душата влезе в тяло, тя трябва да прояви вътрешната божественост. Великите духовни Учители са я проявили, но вие още не сте го направили. Така че по дух всички сме едно, но по форми ние сме станали многообразни. По този начин  може да се осъществи божествената игра.

 

Въпрос: Каква е разликата между съзнанието, постигнато от Буда, и това, което Христос е постигнал?

Шри Чинмой: Простете ми, че го казвам, но ако знаете какво Исус Христос е постигнал или не е постигнал, това въобще няма да ви помогне. Важно е дали се опитвате да израснете в самия образ на Христос. Да знаете какво е постигнал Христос, какво е постигнал Буда, няма да ви бъде от полза. Ще ви помогне само стремежът да израснете в Христовото съзнание или в съзнанието на Буда. Но настъпва момент, когато трябва да отидете дори отвъд това. Нужно е да чувствате, че Бог е взел конкретна душа и я е внесъл в света с външна форма. Той нарекъл една от тях Христос, а друга – Буда. Бог е искал тези конкретни души да изиграят ролите на Христос и на Буда. Той не иска ти да играеш ролята на някой друг.

Бог иска да играе във и чрез всеки човек по уникален начин. Да кажем, че тези велики души са изиграли ролите на божествени лъвове. Сега Бог иска ти да действаш като мъничко насекомо. Действайки като лъвове те са изпълнили ролите си най-удовлетворително. В твоя случай, ако Бог иска да бъдеш насекомо, Той ще бъде много зарадван, ако изиграеш ролята на насекомо най-удовлетворително. Той няма да те пита: „Защо не изигра ролята на лъв?” Бог те е помолил да изиграеш ролята на насекомо и не очаква да направиш нещо друго. Всяка душа трябва да изиграе собствената си роля. Христос, Буда, Шри Кришна - всички те са изпълнили успешно ролите си, защото са били съзнателни инструменти на Бог. Те все още играят ролите си на земята на вътрешен план. Сега ние, търсещите, трябва да изиграем своите роли. Ако не го направим, Бог ще остане неудовлетворен и непроявен.

В Индия някои духовни Учители са казвали на учениците си: „Не употребявайте думите „безкрайност”, „безсмъртие” и „вечност”. Просто мислете за там, където сте.” Аз ви казвам същото. Не се занимавайте със съзнанието на Христос или съзнанието на Буда. Гледайте собственото си съзнание. Стремите ли се? Ако се стремите, то Бог е много доволен от вас. По никакъв начин не се опитвам да обезкуража вас или някой друг. Но вие от любопитство искате да знаете някои неща, а те в крайна сметка ще застанат на пътя ви. Ако в момента мислите за целта, която те са постигнали, вие напълно ще се загубите.

В Индия много хора са изгубили разсъдъка си само защото са мислили през цялото време за осъзнаването на Буда, осъзнаването на Кришна или осъзнаването на Рамакришна, вместо да започнат истинския път като медитират. Мислейки постоянно за осъзнаването на Кришна или на Буда, те са убеждавали себе си, че са постигнали тяхното съзнание. Когато са решавали, че са постигнали това съзнание, те са полудявали. Много хора в Бенгал са имали физическа сила, витална сила, умствена сила, така че те просто са мислели през цялото време за Вивекананда, докато накрая не почувствали, че са друг Вивекананда. После, когато бивали подложени на изпитание или проверка, когато се изправяли лице в лице със света, те откривали, че са съвсем незначителни същества.

В духовния живот винаги е по-добре да напредваме стъпка по стъпка. Когато стигнете високо, много високо, вие ще можете да видите съзнанието на Буда и съзнанието на Христос. Но точно сега е безполезно да мислите за тези неща. Това само ще ви обърка. Един маратон е дълъг над 42 км. Ако след сигнала за старт бегачът си каже, че едва след 42 км ще постигне целта, ще му прилошее. „Трябва да измина 42 км!” - ще си помисли той и просто ще се откаже. Не, докато бяга, той трябва да мисли, че изминава половин километър, един километър и т.н. Ако реши, че трябва да постигне целта изведнъж, в момента, в който започне, той ще се обезсърчи. Ще каже, че това е невъзможно. Ако дете от детската градина мисли за своята магистърска степен, докато учи азбуката, то това е невъзможно. Ако мисли да получи магистърската си степен възможно най-скоро, то просто ще полудее. Но ако чувства, че сега е в детската градина, утре ще отиде на училище, после в колеж и т.н., то ще изпитва постоянно вдъхновение.

 

Въпрос: Повечето души ли имат стотици и хиляди прераждания преди осъзнаването?

Шри Чинмой: Да, само Аватарите нямат толкова много прераждания. Но има и някои изключения дори сред духовните Учители. Погледнете Буда. Той е преминал през много прераждания в животинския и в човешкия живот. Но други духовни Учители не са се раждали многократно. Те не са искали да се наслаждават на този свят толкова много пъти.

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg