Непосредственото познание на автора за Бог минава отвъд религиозните
норми и писания и хвърля светлина върху всички пътища, водещи търсещия
до Бог. Зад простотата на езика се крие невероятна дълбочина на
познание, което е отвъд интелекта и пряко предава мъдростта на душата.

Може ли да се докаже съществуването на Бог?

Причината за отделеността ни от Бог

Трябва ли да се страхуваме от Бог?

Как да виждаме Бог във всичко?

Божията Любов, Състрадание и Опрощение

Какво означава да „осъзнаем” Бог?

Разликата между човешката и божествената любов

Връзката между съдбата и свободната воля

Личното усилие и Божията Милост

Смисълът на страданието

Какво е вярата?

Цена: 9,90 лв

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram