Възприемчивост: 
Отваряне към Светлината

Моят постоянен полет нагоре
зависи единствено
дълбочината-възприемчивост на моето сърце
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram