fbpx

Декларация за обработка на личните данни

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен/на съм meditation.bg („Дружеството”) да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям.

Запознат/а съм с целта и средствата на обработка на личните ми данни, доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им, правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация давам изрично съгласието си за съхранение и обработка от страна на Дружеството на предоставените от мен лични данни, включително име, адрес, телефон и имейл (електронен адрес), при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg