fbpx

Духовния подход към живота и ролята на медитацията

Създаден от admin на 2012-08-15

Беседа на Шри Чинмой за духовния подход към живота, за това как гледат на живота Изтокът и Западът, за ролята на медитацията в освобождаването на съзнанието.

Животът

ИзгревСкъпи търсачи, скъпи приятели, скъпи братя и сестри, бих искал да изнеса кратка беседа относно живота. Тази тема е едновременно най-позната и най-значима за нас. Всеки човек може да твърди, че е авторитет по този въпрос. Затова съм ви благодарен, че ми дадохте възможност да говоря по тази тема и да ви служа тази вечер.

Може да има философски подход към живота, може да има религиозен подход към живота, може да има духовен подход към живота и накрая може да има Божий подход към живота. Бих искал да обсъдя всеки един от тях от духовна гледна точка.

Философията е два вида. Едната е външната философия, другата е вътрешната. Външната философия се занимава с някои философски книги и остава изключително в менталния свят. Вътрешната философия се занимава със светлината и божествеността и с Небето и земята. Според индийската традиция самата философия е визия, защото санскритската дума за философия е даршан, което означава визия. Ние си представяме вътрешния свят, който се опитва да излезе напред и да прояви себе си във външния свят. Този вътрешен свят е светът на Мира, Светлината и Блаженството. Външният свят, в който живеем, е изпълнен с конфликти, негативност и разрушителни сили. Така че се молим и медитираме, за да изнесем напред вътрешния свят и да заменим външния свят с него. Но от строго духовна гледна точка това не е замяна, а преобразяване. Външният свят не е заменен. Той е преобразен и просветлен от светлината на вътрешния свят.

Нека сега обърнем внимание на религиозния подход към живота. Обикновено има два основни религиозни подхода към живота. Единият е западният подход; другият е източният. Източната религия, особено религията на героичното минало, ни казва, че се нуждаем само от едно нещо: освобождение. Западната религия, основно християнската религия, ни преподава посланието на спасението – спасение от греха. На Изток се учим как да се освободим от ограниченото съзнание и да навлезем в безграничното Съзнание. На Запад се учим как да се издигнем над реалността на греха и влезем в Небесата, за да се насладим на нашата светлина-спасение. Западната религия ни казва че тялото, виталът, умът и всичко, което имаме, е нечисто. За да пречистим тялото, витала и ума, се нуждаем от постоянна молитва. Когато се молим искрено и душевно, нашият Небесен Баща чува молитвата ни и ни дава спасение. На Изток, тъй като нашата цел е да постигнем освобождение от ограниченото тяло, ограничения витал, ограничения ум, ние трябва да практикуваме медитация, защото освобождението можем да постигнем само чрез правилна медитация.

Какво е медитация? Медитацията е съзнателното ни усещане за нещо обширно и безкрайно вътре в нас. Медитацията ни дава Мир, Светлина и Блаженство. С тези Мир, Светлина и Блаженство ние влизаме в нашите тяло, витал и ум, като ги разгръщаме и преобразяваме в широта. Молитвата и медитацията са два подхода, които водят към една и съща цел. Тази цел се нарича съвършенство.

В духовния подход към живота трябва да знаем, че той бива истински и лъжлив. Ако е погрешен подход, тогава искаме да се откажем от живота. Ако е истински подход, божествен подход, тогава нашата духовност ни учи как да приемаме живота и да бъдем осъществени в него. Ако подходът не е истински, ние искаме да оставим настрана членовете на семейството си, искаме да изоставим обществото и самия свят.  Казваме, че светът е пълен със страдание, че е изцяло илюзия; ето защо искаме да го напуснем. Но истинският подход е напълно различен; при този подход ние приемаме живота като такъв и го обичаме. Знаем, че светът, в който живеем, е далеч от съвършенство, но ако се откажем от живота, ако отбягваме живота, знаем, че светът винаги ще си остане несъвършен. Затова чувстваме, че е наш дълг да приемем живота, да го обичаме и да го преобразим.

Как преобразяваме живота? Ние преобразяваме живота с нашия вътрешен плач. Има външен плач, както и вътрешен. Когато плачем външно, ние плачем за име и слава и материално благополучие. Когато плачем вътрешно, то е за божествена Любов, божествен Мир и божествена Светлина. Когато получим Мир, Любов и Светлина отгоре, ние започваме да преобразяваме света около нас.

Накрая бих искал да обсъдя подхода на Божията Визия към живота. Няма разлика между подхода на Божията Визия и подхода на Божията Реалност към живота. Ние чувстваме, че визията е едно нещо, а реалността е нещо друго, че визията е на едно място, а реалността на друго. Аз седя тук, а вие седите срещу мен. Вие сте реалността, а аз съм визията. Ние не седим заедно и не сме вътре един в друг; ето защо вие като реалност и аз като визия сме две напълно различни неща.

Но това преживяване е само на физически план. На вътрешен план имаме напълно различно изживяване. Там виждаме Божията Визия и Божията Реалност заедно; там виждаме Божията Тишина и Божия Звук заедно. За нас Бог Творецът и Бог творението са две различни неща. Но когато се молим и медитираме, виждаме, че няма разлика между двете – и двете са част от Бог Безкрая, Бог Вечността и Бог Безсмъртието.

Нашият физически ум се опитва да разбере какво е Бог на земята и какво е Бог в Небесата. Поради тази причина сме създали две отделни съществувания за реалността и визията. Умът не може истински да разбере или дори да схване две отделни неща в едно и също време. Една мисъл трябва да следва друга. Не можем едновременно да наблюдаваме две неща с еднаква концентрация – едното ще получи повече внимание от другото. Но когато се молим и медитираме, виждаме едновременно не само две, а безброй неща. Също така фокусът  на концентрацията ни ще бъде равномерно разпределен. А какви са тези безброй неща, които виждаме? Те не са нищо друго, а Бог творението. Чрез нашата молитва и медитация Бог Творецът ни кара да чувстваме, че творението Му и Той Самият са напълно едно. Ние плачем вътрешно, за да се издигнем и да бъдем със своя Небесен Отец, а след това Той ни се усмихва и ни изпраща обратно да вършим Неговата работа тук на земята по Негов начин.

Sri Chinmoy, My Rose Petals, part 7, Agni Press, 1976.

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg