fbpx

Защо се концентрираме?

Създаден от admin на 2016-02-08

Още откъси от поетичните беседи на Шри Чинмой за основите на духовната практика (Sri Chinmoy, Promised Light from the Beyond, Agni Press, 1973)

Защо се концентрираме? Концентрираме се, защото искаме да стигнем до Целта. Защо медитираме? Медитираме, защото искаме да живеем в сърцето на Целта. Защо съзерцаваме? Съзерцаваме, защото искаме да се превърнем в Целта.

Как се концентрираме? Концентрираме се с просветляващата еднопосочност на ума. Как медитираме? Медитираме с разширяващата се необятност на сърцето. Как съзерцаваме? Съзерцаваме с удовлетворяващото единство на душата.

Къде се концентрираме, медитираме и съзерцаваме? Правим всичко това в сърцето. Когато се концентрираме в сърцето, Бог Небесният Воин ни дава сили. Когато медитираме в сърцето, Бог Небесният Знаещ ни просвещава. Когато съзерцаваме в сърцето, Бог Небесният Любящ ни обезсмъртява. Воинът ни дава сили със своята тайна Мощ. Знаещият ни просвещава със своята свещена Светлина. Любящият ни обезсмъртява със своята божествена Наслада. Мощта на Воина е нашата неизчерпаема възможност. Светлината на Знаещия е нашата безгранична божественост. Насладата на Любящия е нашата неродена и безсмъртна реалност.

Когато начинаещият медитира, в това няма нищо освен усилие. Когато напредналият търсещ медитира, това е безпрепятствено плаване.

Когато напредналият търсещ съзерцава, той става частица от Вселенското Съзнание. Когато един йоги съзерцава, той се превръща във Вселенското Съзнание.

Близък приятел на окултиста е концентрацията. Близки приятели на йоги са медитацията и съзерцанието. Окултистът обръща много малко внимание на медитацията и съзерцанието. Йоги обръща много малко внимание на концентрацията.

Когато един окултист се концентрира, това е много стряскащо. Когато един йоги медитира и съзерцава, това е невъобразимо пленяващо.

Концентрация, медитация и съзерцание: по форма са три, но по дух са едно. Концентрацията унищожава заплашителните препятствия. Медитацията ускорява нашите многобройни възможности. Съзерцанието ни въздига на трона на Божествената Реалност и Реалното Безсмъртие. Концентрацията изисква от нас искреност. Медитацията изисква от нас чистота. Съзерцанието изисква от нас честност.

Вчера концентрацията, медитацията и съзерцанието бяха за нас множество изумителни неща. Днес те са за нас необикновени изненади. Утре те ще бъдат за нас обичайни преживявания.

Концентрацията е Божията Закрила в човека. Медитацията е Божията Висота в човека. Съзерцанието е Божията Победа в човека. Човешкото съмнение се покорява на концентрацията. Човешкият страх се покорява на медитацията. Човешкото невежество се покорява на съзерцанието.

Концентрацията е последната дума в скоростта. Медитацията е последната дума в напредъка. Съзерцанието е последната дума в успеха. Любовта към Бог е най-високата скорост на човечеството. Предаността към Бог е най-големият напредък на човечеството. Отдаването на Бог е най-величественият успех на човечеството.

Когато търсещият се концентрира върху Бог, Бог благославя преданата му глава.  Когато медитира върху Бог, Бог благославя любящото му сърце. Когато съзерцава Бог, Бог благославя цялото му отдадено същество. Когато Бог се концентрира върху търсещия, търсещият започва своето пътуване към непознаваемата Цел. Когато Бог медитира върху него, търсещият е в средата на пътя към непознатата Цел. Когато Бог го съзерцава, търсещият завършва своето пътуване и достига Целта: Усмивката на Безкрайността,  Прегръдката на Вечността, Гордостта на Безсмъртието.

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg