В тази книга съвременният духовен учител Шри Чинмой представя философията на йога и източния мистицизъм. С практическата си насоченост книгата предлага на начинаещия, както и на напредналия в духовното търсене, дълбоко разбиране за духовния живот. Особен интерес представлява частта, посветена на въпроси и отговори за душата и вътрешния живот. Отговорите на просветления йоги, притежаващ лично познание за тези реалности, се отличават с рядко срещана яснота и автентичност.

Цена: 5 лв

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram