fbpx

Карма и съдба

Създаден от admin на 2014-11-12

Шри Чинмой отговаря на въпроси за човешката карма и Божествената Милост, за влиянието на нашите мисли и дела върху съдбата ни и за възможностите да я променим.

Въпрос: Бихте ли обяснили връзката между карма и съдба?

Шри Чинмой: Нека започнем с кармата. На Запад този термин много често се използва погрешно. Карма идва от санскрит и често се превежда на английски с думата action – действие.  Тази дума обаче се различава по смисъл от карма, която не изразява просто всичко, което се извършва.  Не е така. Карма е нещо значително и има езотерична същност. Когато си служим с израза „законът на Карма”, смисълът му е духовен. Той се отнася за космичния закон, в който действията и противодействията, причините и следствията са част от поредица преживявания, дадени на хората от една по-висша Сила.

Карма може да се извършва физически, витално, ментално, психически. Можем да работим със сърцето или с душата, а също така и мълчаливо. Мълчанието е вид карма, ако в него присъства силата на съзнателната решителност. И тази карма е най-трудна: да останеш безмълвен – не инертен, а динамично тих.

Да се върнем на вашия въпрос. Питате дали всичко, което се случва, е предопределено. Днешното страдание, утрешните радости – предопределено ли е всичко това? Днес попадам в катастрофа. Така ли ми е писано? Или бих могъл да смекча катастрофата донякъде? Възможно ли е да я избегна напълно? Тук трябва да знаем дали е налице нещо, наречено Божествена Милост. Тази Божествена Милост може да ни защити изцяло или частично, а може и да не се намеси изобщо в ежедневните ни дела. Тя навлиза в нашето съществуване и го изпълва единствено когато сме в сферата на стремежа.

Друг начин, който можете да приложите, за да заличите закона на кармата, е да упражните воля,  твърда воля. По своята същност тя не е желание, а непреклонна сила на волята, която придобиваме чрез стремеж и медитация.

Вие говорите за карма, но много хора наричат това съдба и не правят разлика между двете. Духовният човек казва: „Съдбата може да бъде променена чрез непреклонна воля.” В момента повечето от нас не притежават тази непреклонна воля. Имаме само куп желания. Желанието не е същото като волята. Ние винаги казваме: „Дай ми, дай ми” – като просяци. Трябва да съзнаваме за какво се молим и в това е нашето единство с Волята на Всевишния. Когато се отъждествим напълно с Волята на Всевишния, ние се развиваме и придовиваме тази сила на волята. Това е силата на нашата душа.

Да се върнем към Милостта, Божествената Милост. В обикновения си живот често виждаме как хората биват нападани. Пострадалият веднага се опитва да си отмъсти. Но там присъства или може да присъства трета сила. Това е намесата на Божествената Милост, която е безкрайно по-мощна от моето действие и вашето противодействие. Ако аз постъпя зле, вие тутакси ще ми отвърнете, ще ме накажете. Но погрешното ми действие може също така да бъде заличено от Божествената Милост и същевременно вашата сила, вашето отмъщение може да не се прояви в живота ми.

Ето една аналогия: детето отива и удря приятеля си. То очаква ответен удар и се страхува, затова тича при баща си. Бащата изпитва състрадание към детето си. Той знае, че то е постъпило погрешно, но не позволява на другото дете да му отвърне, въпреки че синът му го заслужава. По този начин, когато направим нещо, което не е следвало да правим, и изтичаме при Бог, Той обезсилва нашата карма. Бог не допуска тя да се върне при нас поради своето Безгранично Състрадание и Любов. Затова, ако имаме пълна вяра в Бог, ако му се предадем и се хвърлим незабавно към Него с лошите си постъпки, с грешките и недостатъците си, Той ще ни благослови и ще ни защити от кармата, която по правило би се върнала при нас.

Sri Chinmoy, Earth's cry meets heaven's smile, part 3, Agni Press, NY, 1978

Законът на Карма е едно,
а друго е Божествената Милост.
Запомни,
Милостта може да заличи,
Милостта, може да просветли,
Милостта може да ускори,
Милостта може да умножи –
разбира се,
ако вярваш в Милостта!

 Sri Chinmoy, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, Part 94, Agni Press, NY, 1984

 

Въпрос: В какъв момент Божието Състрадание взема връх над закона на Карма?

Шри Чинмой: Божието Състрадание винаги взема връх над закона на Карма. Ако не беше така, никое човешко същество нямаше да преживее и един ден на земята. От друга страна трябва да знаете, че от най-висша духовна гледна точка законът на Карма не означава сурово наказание. Това е преживяване, необходимо за търсещия, което е единственият начин да бъде ускорен неговият напредък. Затова законът на Карма сам по себе си е друга форма на Божието Състрадание. Бихте могли да го наречете благославяща любов под прикритие.

Sri Chinmoy, Service-Heroes, Agni Press, NY, 1978

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg