fbpx

Възприемчивост: 
Отваряне към Светлината

Моят постоянен полет нагоре
зависи единствено
дълбочината-възприемчивост на моето сърце
Възприемчивостта е поток от космическа енергия и космическа светлина. Ако искате да бъдете възприемчиви, когато седнете да медитирате, съзнателно се опитайте да внесете в своето същество светлина. След като внесете светлина, насочете я към правилното място - духовното сърце. После се опитайте да израснете в та¬зи светлина.
Възприемчивостта може да бъде разширявана постепенно и безкрайно. Но без възприемчивост няма да можете да по¬стиг¬нете нищо в духовния си живот, дори след безброй часове медитация.
Упражнение: Възприемчиво място
Един начин да получите незабавно възприемчивост е да повторите думата „Supreme“ – „Всевишни“ в тишина няколко пъти, колкото можете по-бързо. Първо изберете някое място във вашето тяло – да кажем третото си око – и се концентрирайте там, като повтаряте „Supreme“ – „Всевишни“ – колкото е възможно по-бързо. После изберете друга точка и направете същото. По-добре е да тръгнете отгоре надолу, отколкото отдолу нагоре. Не е необходимо мястото, на което се концентрирате, да бъде психически център. То може да бъде всяко място, което си поискате. Ако успеете да направите това на седем различни места във вашето тяло, поне на едно конкретно място със сигурност ще откриете, че сте възприемчиви.
Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg