fbpx

Гуру: Твоят Частен Учител

Най-важното нещодуховния Учител прави
за неговоте духовни деца е да ги направи съзнателни
за нещо обширно и безкрайно в тях,
което не е нищо друго от самият Бог.
Гуру е санскритска дума, означаваща „този, който просветлява“. Личността, която дава просветление, се нарича Гуру. Въз основа на собственото си вътрешно осъзнаване искам да кажа, че има само един истински Гуру и това е Всевишният. Един духовен Учител или Гуру е като най-голямото дете в се¬мей¬ството, а търсачите са като негови по-млади духовни братя и сестри. Духовните учители казват и посочват на по-младите си братя и сестри къде е техният Баща, Абсолютният Гуру.
Ако имате Учител, това ще улесни вътрешния ви напредък. Духовният Учител е вашият частен наставник в духовния живот. Задачата на духовния учител е да вдъхнови търсещия и да засили неговия стремеж, за да може той да осъзнае Върховното възможно най-бързо.
Този, който ви вдъхновява, е истинският ви учител.
Този, който ви обича, е истинският ви учител.
Този, който ви стимулира, е истинският ви учител.
Този, който ви усъвършенства, е истинският ви учител.
Този, който ви цени, е истинският ви учител.

Без Гуру вашият напредък ще бъде много бавен и несигурен. Може да имате силни, извисяващи преживявания и да не им отдадете нужното значение. Или в ума ви може да проникне съмнение и да си помислите: „Аз съм само един обикновен човек, как мога да имам такова преживяване? Може би се заблуждавам.“
Когато някой стане истински ученик на Духовен Учител, той не възприема себе си и своя Гуру като две напълно различни същества. Той няма усещане, че е в подножието на дървото, а неговият Гуру е на върха му. Не! Той смята Гуру за своята най-висша част. Чувства, че е едно цяло със своя Гуру и че Гуру е неговата най-висша и най-развита част. Следователно за истинския ученик не е трудно да предаде своята най-низша част на най-висшата. Не е под достойнството му да бъде предан ученик, защото той знае, че най-висшето и най-низшето му принадлежат.
Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg