fbpx

Започваме с концентрация

Само твоята концентрация-стрела
може да притихне
твоят шумен ум.
Стрелата и лъкът
Концентрацията е стрелата. Медитацията е лъкът. Когато се концентрираме, ние фокусираме цялата си енергия върху избрания обект, за да разбулим неговите тайни. Когато медитираме, ние се издигаме от своето ограничено съзнание в по-висше съзнание, където властва необятната тишина. Концентрацията иска да овладее знанието, в което се прицелва. Медитацията иска да се отъждестви със знанието, което търси.
Ние се концентрираме, защото искаме да достигнем Целта.
Ние медитираме, защото искаме да живеем в сърцето на Целта.
Ние съзерцаваме, защото искаме да станем Целта.
Силата на концентрацията
Концентрация означава вътрешна бдителност и будност. Навсякъде около нас, както и вътре в нас, има крадци. Страхът, съмнението, тревогата и притеснението са вътрешните крадци, които се опитват да откраднат вътрешното ни равновесие и умствен покой. Когато научим как да се концентрираме, за тези сили става много трудно да влязат в нас. Концентрацията е динамичната воля на ума, която действа в нас, за да приемем светлината и отхвърлим тъмнината. Тя е като един вътрешен воин. Това, което концентрацията може да направи в нашия живот на стремеж, е невъобразимо. Тя лесно може да отдели Рая от ада, за да можем, докато сме на земята, да живеем в постоянното блаженство на Рая, а не в непрекъснатите тревоги, притеснения и мъки на ада.
Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg