Никога не се предавай!

Продължи да се опитваш!
Често се случва
последния ключ да отвори вратата.
По същия начин, твоята последна молитва
може да ти дари освобождение,
и твоята последна медитация
може да ти дари реализация.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram