fbpx

Пътят на Йога - готовност за духовен живот

Създаден от Inspiration Heart на 2023-02-14
Винаги съм предпочитала да чета духовна литература. Благодарна съм за този “духовен глад” който събужда пламъка на стремежа в мен и издига съзнанието ми. Тази духовна светлина която извира от мъдрите писания просветлява мисълта ми и ми напомня за едно далечно минало - сякаш преживяна вече реалност. Затова сега бих искала да споделя няколко от писанията на моя духовен учител Шри Чинмой, които оставиха отпечатък в мен и вярвам, че ще докоснат всеки който ги прочете и усети.
“На всяка индивидуална душа трябва да бъде дадена свобода, пълна свобода, да намери собствения си път. За грешките, направени по пътя на духовността, не бива да се съжалява, защото грешките са просто по-малки истини. Ние не преминаваме от неистина към истина. Ние вървим от по-малко разкритата истина към истината, разкрита в най-голяма степен.

Готовността за духовен живот може да бъде определена от чувството ни за единство, от желанието ни за единство. И най-мъничката капка има правото да чувства безкрайния океан като свой собствен или да се стреми да го притежава.
Какво е йога? Йога означава да овладееш себе си. Да овладееш себе си означава да реализираш Бог. Този, който практикува йога, прави две неща едновременно: опростява целия си живот и получава свободен достъп до Божественото.
В полето на йога ние не можем да се преструваме. Стремежът ни трябва да бъде истински. Целият ни живот трябва да бъде истински.

Нека насочим вниманието си върху духовния живот. Погрешна е идеята, че духовният живот е живот на аскетизъм и страдания. Не, в никакъв случай. Ние сме дошли от Блаженото. В Блаженото ние ще се завърнем със спонтанната радост от живота. Това изглежда трудно, защото продължаваме да задоволяваме егото си. Това изглежда неестествено, защото продължаваме да подхранваме съмненията си.
Сега ще се запознаем с осемте важни стъпки, които водят търсещия към неговата цел. Тези стъпки са:

Яма - самоконтрол и спазване на моралните принципи;

Нияма - строго съблюдаване на правилно поведение и характер;

Асана - различни пози на тялото, които ни помагат да навлезем в по-висше съзнание;

Пранаяма - систематично дишане, което успокоява ума;

Пратяхара - отдръпване от живота на сетивата;

Дхарана - съсредо- точаване на съзнанието ни върху Бог, в което участват всички части на тялото;

Дхяна - медитация - неуморният експресен влак, летящ към Целта;

Самадхи - транс - краят на танца на Природата, пълното сливане на индивидуалното ни съзнание с безкрайното Съзнание на Трансцеденталния Всевишен.
Йога е нашето единение с Истината. То се характеризира с три етапа на развитие.

По време на първия етап човек чувства, че Бог се нуждае от него толкова, колкото и той се нуждае от Бог.

По време на втория етап човек чувства, че без него Бог не може да същест-щвува дори и секунда.

По време на третия и последен етап човек осъзнава, че той и Бог са не само Едно във вечността, но са и равностойни, обхващащи и осъществяващи всичко.”
“Медитация
Бог няма време да мрази човека,
който не намира време за медитация.
Но Бог разполага с цялото време,
за да обича и цени човека,
който медитира с цялото си сърце всеки ден.”
Източник:
Йога и духовен живот
Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg