Самади: Висотата на 
Божественото Съзнание

Над трудностите в живота, моята душа
е птица от огън летяща в безкрайността.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram