Силата на Мантра

В свещенното мантра-повторение
има винаги
проявяваща се сила.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram