fbpx

Шри Чинмой за астрологията

Създаден от admin на 2015-05-29

От древни времена астрологията привлича хората – те търсят в нея закономерностите на съдбата си, предсказания за бъдещето и по-дълбоко разбиране на собствената си личност. Шри Чинмой отговаря на въпроси, свързани с астрологията и окултизма, макар да смята, че любопитството към тези области не помага на духовното израстване на човека. (Astrology, the Supernatural and the Beyond, Sri Chinmoy, 1974)

Въпрос: Какво мислите за астрологията? Има ли някаква истина в астрологичните предсказания?

Шри Чинмой: Астрологията е наука. Дори духовно търсещите я наричат вътрешна наука, духовна наука.

Астрологията е песента на звездите. Това, което е било отредено, и това, което вече е влязло в света на проявата, е записано в звездите. Когато астрологията се занимава с миналото, с това, което вече е било записано, тя почти винаги е вярна. Но астрологията също така ни помага да видим потенциала, и тя опитва да предскаже бъдещето въз основа на миналото. Опитните астролози са вещи в в намирането на истината в тази област. В повечето случаи, когато е внимателно и научно направена, астрологичната прогноза е напълно точна за обикновените хора, които нямат вяра в Бог или в себе си.

Но ако хората имат вяра в себе си, с тази вяра те могат да отидат отвъд астрологията. Ето защо казваме, че вярата променя нещата чрез непоклатима воля. Ако имаме непоколебима воля, съдбата може да бъде променена. Вярно, всички наши минали деяния са записани в звездите. Но ако искаме да заличим съдбата, това е като да изтриеш нещо от магнетофонна лента. Аз казвам нещо и то е записано, но ако искам да го изтрия, мога да го направя.

Астрологията е сто процента вярна, когато човек е изцяло във физическия свят и живее обикновен човешки живот. Когато някой навлезе във вътрешния живот, духовния живот, тя е шейсет-седемдесет процента вярна. Ако стремящият се е в съзнателен или несъзнателен контакт с вътрешното си същество, и ако неговото вътрешно същество постоянно е във връзка с Източника, множество лоши неща могат да бъдат избегнати. Накрая, когато някой общува съзнателно с Бог, астрологията изобщо не е в сила за този човек, защото всичко в неговия живот идва директно от Бог. Истинското единство с Бог е далеч отвъд астрологията. Ако с искрения си стремеж кажем: “Господи, не искам това,” и ако сме едно с Бог, тогава Бог ще каже: “Добре, тогава не го взимай.” Разбира се, това не се отнася за начинаещите в духовния живот. Само онези, които непосредствено общуват с най-висшето Същество, могат да преодолеят напълно влиянието на звездите. Но човек не остава завинаги начинаещ. С течение на времето той напредва все повече и повече в духовния живот и става все по-неподатлив на силите от неговото минало.

Дори ако някой не е търсещ, астрологичното предсказание все още може да бъде преодоляно. На по-дълбоко ниво винаги има по-висша сила, наречена Божия Милост. Божията Милост може да промени съдбата на всеки. Тази Милост е всемогъща; тя променя окултните възможности и надхвърля законите на астрологията, които са Божии космични Закони. Понякога предсказанието на един астролог всъщност е вярно, но не се сбъдва поради божествената Милост. Ето защо астрологията е само трийсет и пет или четиридесет процента вярна, когато се занимава с бъдещето. Когато знаем, че има нещо безкрайно по-висше от астрологичния закон, трябва да имаме вяра в това.

Въпрос: Какво е вашето мнение за предсказанията? Може ли бъдещето да бъде известно предварително?

Шри Чинмой: Когато хората правят предсказания, понякога те се сбъдват, а понякога са просто погрешни. Да предположим, че третото ви око е отворено и знаете, че утре някой ще умре. Ако му кажете, че ще умре утре, вие му причинявате най-голяма вреда, защото страхът, който днес създавате в него, незабавно ще отнеме цялата му радост, увереност и сигурност в живота. През оставащите му часове той вече ще живее в царството на смъртта поради своя страх. Дори ако предсказанието ви не се сбъдне, човекът все пак е полумъртъв. Какво добро му правите, ако му кажете, че той ще умре? Това едва ли ще донесе добър резултат.

Много често хората правят изумителни предсказания, положителни предсказания като: “ти ще се облагодетелстваш” , “ще станеш велик човек”, “ще си великолепен и целият свят ще те приветства”. Когато е направено такъв вид предсказание, ние често виждаме злонамерената намеса на враждебните сили. Човекът, който е направил предсказанието, е видял истината, но неговото прозрение не е прозрението на Всемогъщия; то е прозрение на някой, който има способността да види истината, но не Този, който може да създава истината, който може да проявява истината. Когато един обикновен човек може да прави предсказания, той чувства, че е сътворил истината; но това не е вярно. Само Бог е сътворил истината и само Бог има силата да я обезсили или да я трансформира. Аз лично не обичам да предсказвам нищо, защото много често, предсказвайки бъдещето, ние нарушаваме Космичния Закон. Не позволяваме бъдещето да бъде изразено по начина, по който е било замислено от Бог.

Един ученик веднъж отишъл при Учителя си и казал, че астролог му бил предсказал, че ще умре още същия ден. Учителят се концентрирал върху ученика и казал: “Да, предопределено е, но аз ще спусна Милостта на Всемогъщия и ще мога да те спася.” Ученикът се върнал при астролога и заявил: “Моят Учител казва, че предсказанието ти няма да се сбъдне.”

Астрологът отвърнал: “Аз съм правил предсказания стотици пъти и всички те са се сбъдвали. Ако в твоя случай предсказанието ми не се сбъдне, аз ще стана ученик на твоя Учител; а ако се сбъдне, тогава Учителят ти ще трябва да дойде и да учи астрология от мен.”

Ученикът повторил на Учителя си какво казал астрологът и Учителят приел сделката.

Денят отминал и нищо не се случило. Така че астрологът отишъл при Учителя, за да стане негов ученик, а Учителят му обяснил: “Твоето предсказание бе напълно вярно. Въпреки че има хора, които правят грешни предсказания, твоето бе вярно. Но аз спуснах Милостта на Всевишния, за да може ученикът ми да се противопостави на своята съдба.”

Въпрос: Напоследък във вестниците и списанията четох за предсказания, че част от света ще се разпадне или ще потъне в океана. Има ли някаква истина в това?

Шри Чинмой: Светът е пълен с въображение. Бог е бил много добър към нас –  Той ни е дал безгранично въображение. Нито Калифорния, нито Порто Рико, нито някоя друга част от света ще се разпадне. Това е просто абсурдно и невъзможно, дори ако астролозите го казват. Но този слух създава голяма сензация. Относно това част от сушата да потъне в морето, винаги има възможност за такъв вид промяна в земната повърхност, но не може да бъде предсказана с някаква точност от астролозите, тъй като винаги има действащи сили, които те не могат да изчислят.

Но защо трябва да мислим дали определено място ще просъществува или не? Нека мислим за собствената си реализация. Осъзнаването на Бог е нашата Цел. Да се чудим дали това или онова място ще продължи да съществува, няма да ни помогне да достигнем Целта си. Ако можем да останем в Божието Съзнание, ние сме безсмъртни, но ако пребиваваме в земното съзнание, няма да бъдем безсмъртни. Извисеното съзнание ще ни направи безсмъртни, а не мястото, където живеем.

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg