fbpx

Шри Чинмой за Исус Христос

Създаден от admin на 2015-12-08

В редица лекции, есета и частни разговори Шри Чинмой говори с неизменно благоговение и любов за Исус Христос и това, което той е дал на цялото човечество.

Въпрос: Вие християнин ли сте? Вярвате ли, че Христос е Бог?

Шри Чинмой: Не е нужно човек да е християнин, за да вярва безрезервно в Христос. Самият Христос не е християнин. Той е Спасителят, Синът Божий. Той е всепроникващата Реалност, затова ние не можем да го ограничим. Аз съм роден като индус, но имам пълно право да го наричам Спасител, да му се моля и да медитирам върху него. Това, че не съм християнин, не означава, че не ми е позволено да призовавам неговото Съзнание и неговата Светлина. Съжалявам, ако не съм разбрал въпроса ви. Попитахте ме дали съм християнин. Да, донякъде съм такъв, защото обичам Божественото, защото призовавам и се прекланям пред върховната Реалност, която Христос въплъщава. В този смисъл, ако аз не съм християнин, тогава кой е?

От друга страна, ако навлезем в света на ума, намираме противоречия между различните течения в християнството. Ала бих искал да кажа, че макар да съм роден в индуско семейство, не виждам противоречие в това, че приемам Христос. Аз зная, че той идва от Бог, че той е в Бог и за Бог. Тъй като съм търсеща личност, аз съм преминал отвъд религиозната бариера. За мен има само една религия и тя е любовта към Истината.  Този, който е безгранично въплъщение на Истината, е моят Спасител.

My heart's salutation to Australia, part 1, Agni Press, 1976

Въпрос: Признавате ли Исус Христос за пророк, за Син Божий и приятел на човечеството, който исторически се е посветил на неговото социално и духовно издигане?

Шри Чинмой: Аз признавам Исус Христос не само за несравним пророк и възлюбен Син на Бог, но и за върховно единен с човечеството негов приятел. Това, което той е направил, което прави и ще продължава да прави, далеч надхвърля границите на историята, обществото и определени нива на духовното.

Като възлюбен Син на Бог, Христос е дошъл на света, за да стане неделима част от земния живот и да преобрази съзнанието му от човешко в божествено. Вярно, живял е като смъртен само тридесет и три години, но неродена и безсмъртна е неговата неоценима жертва за Небесата и за земята.

Като несравним пророк, той отправи посланието за божествена любов и божествено предаване на Божията Воля. „Да бъде Твоята Воля!” Има ли по-велика молитва? Тези думи на Спасителя ще отекват отново и отново в съкровените дълбини на сърцата ни. Да се предадем безусловно на нашия Господ Всевишен е самата цел на нашето съществуване, върховното призвание  за всяка душа на земята.

Като върховно единен с човечеството приятел, Исус Христос изпълни земното съзнание с Опрощение и Състрадание. Неговата безсмъртна молитва: „Отче, прости им, те не знаят какво вършат”  вечно ще притегля от висините Божието Състрадание и Опрощение за вътрешно гладните и жадни хора, търсещи истината и обичащи Бог. Наистина, всеотдайният живот на Исус и неговото просветляващо земята послание ще сияят ярко, по-ярко, най-ярко в устременото сърце и боголюбивия живот на човечеството през цялата Вечност.

World-destruction: never, impossible! part 1, Agni Press, 1994

Въпрос: Има ли разлика между учението на Исус и учението на Йога?

Шри Чинмой: Всъщност няма разлика. Христос осъзна Бог и дари Бог на човечеството. В Йога крайната цел също е да осъзнаем Бог и да Го дарим на човечеството.

В Йога имаме четири пътя. Първите три наричаме основни, има и още един, който е разновидност, но е също много мощен. Трите основни пътя са пътят на Карма Йога или безкористното действие, пътят на Бхакти Йога или любов, посветеност и предаване, и пътят на Джнана Йога или мъдростта. В Джнана Йога има една значителна разновидност, която наричаме Раджа Йога, Йогата на мистицизма. Всички тези четири пътя  ни водят към предначертаната Цел.

Тъй като учението на Христос се основава на любов и състрадание, то би могло да попадне в категорията на Бхакти Йога. Но трябва също така да знаем, че самата любов е мъдрост. Погрешно е да казваме, че любовта е едно, а мъдростта е друго. Този, който обича Бог, притежава най-великата мъдрост. Любовта и мъдростта не могат да бъдат разделени. Любовта и служенето също не могат да бъдат разделени. Ако аз обичам някого, ще му служа непрестанно. Самото предназначение на моя живот, истинската му цел е да служа на този човек. Така че любовта е служене и любовта е мъдрост. Но когато искаме да правим разлика между тези пътища, казваме, че единият е любов, другият е мъдрост, а третият е служене и т.н.

Да се върна на въпроса ви: в крайна сметка няма разлика в ученията. Но дори и за един предмет, всеки учител има различен начин на тълкуване и подчертаване на истината. Ако двама учители преподават един и същ предмет, те ще го тълкуват по два различни начина. Но изпитът ще е само един. Основното учение на Исус Христос и основното учение на нашата Йога е съзнателно единство с Бог. Христос казва: “Аз и моят Баща сме едно.” Ние индийците казваме: “Аз съм Брахман.” Брахман е абсолютната Трансцедентална Реалност и Истина. Христос е извършил четиридесет и четири чудеса и е произнесъл неизмеримо плодотворна, одухотворена проповед. Но той е станал сърце, глава и жив дъх на човечеството не поради своите чудеса, а защото е казал едно нещо: “ Отче, нека бъде Твоята Воля!” Светът го е приел, цени го и се прекланя пред него поради тези негови слова: “Отче, да бъде Твоята Воля.”

Духовните Учители се стремят да се приспособяват към обстоятелствата, към пробуждащото се съзнание на всеки човек. Някои намират за по-лесно да следват пътя на любовта, други – пътя на мъдростта. А за трети е по-близък пътят на служенето. Но Целта, вечната Цел, остава една и съща. Тези, които следват традиционните индийски пътища на Йога, и тези, които следват християнството, пътя на Исус Христос, накрая ще стигнат до една и съща Цел. Целта е винаги една, а пътищата  може да бъдат много.

The Avatars and the Masters, Agni Press, 1979

Въпрос: Какво представлява Христос?

Шри Чинмой: Христос е безграничното Съзнание, Вечната Реалност. Телесният Христос, синът на дърводелеца, е живял на земята тридесет и три години. Но ако се интересуваме от духовното, от божественото, от безсмъртното, ще кажем, че Христос е безкраен, божествен, безсмъртен. Преди две хиляди години Христос е дошъл във физически образ, но дори и сега той е с нас в духовната си форма и вечно ще остане с нас. Той винаги е в сърцата на духовно търсещите. А обикновените хора, дори ако Христос дойде и застане пред тях, ще се усъмнят в него и ще се отнесат с подозрение.

 Fifty Freedom-Boats to one Golden Shore, part 4, Agni Press, 1974

Въпрос: Какво е за вас Христос, в който вярвате?

Шри Чинмой: За мен Той е Син Божий, вестител на Истината, на Божествената Истина.

The Avatars and the Masters, Agni Press, 1979

Един и същ Бог

Така, както човекът
често облича различни дрехи,
така и Кришна, Буда , Христос
и много други
са един и същ Бог,
загърнат в различни одежди.

Ten Thousand Flower-Flames, part 77, Agni Press, 1983

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg