fbpx

Шри Чинмой за ролята на духовния Учител – Гуру

Създаден от admin на 2014-08-26

Най-важното нещо, което един духовен Учител върши за духовните си деца, е да ги направи съзнателни за нещо необятно и безкрайно вътре в тях, което не е нищо друго освен самия Бог.

Гуру е санскритска дума, означаваща „този, който просветлява”. Личността, която дава просветление, се нарича Гуру. Въз основа на собственото си вътрешно осъзнаване искам да кажа, че има само един истински Гуру и това е Всевишният. Нито едно човешко същество не е истинският Гуру. Но въпреки че само Всевишният е истинският Гуру, тук на земята ние ценим времето. Ако намерим някой, който е способен да ни помогне в нашия път към просветлението, можем да приемем помощта му и да го наречем свой Гуру.

Един духовен Учител или Гуру е като най-голямото дете в семейството, а търсещите са като негови по-млади духовни братя и сестри. Духовните Учители посочват на по-младите си братя и сестри къде е техният Баща, Абсолютният Гуру.

Истинският Гуру не е в безкрайното синьо небе. Той е в най-съкровените дълбини на нашето сърце. Вие може да попитате защо е необходимо някой друг да ни помага да го открием, щом той е в сърцето ни. Макар че това безценно съкровище е в нас, ние не можем да го видим или да го почувстваме, затова се нуждаем от помощ. Един приятел, когото наричаме свой Гуру или духовен учител, идва при нас и ни учи как да открием своето собствено съкровище.

Не е задължително да имате жив Гуру, но това несъмнено е препоръчително. Знаете, че имате цел и искате да стигнете до нея. Ако сте мъдри, ще приемете помощ от някой, който може да ви покаже най-лесния, най-безопасния и най-успешния път към целта. Ако желаете осъзнаването на Бог да ви отнеме стотици и хиляди години, не е нужно да приемате духовен Учител. Но ако искате да постигнете целта възможно най-бързо, това определено е необходимо.

Ако имате Учител, това ще улесни вътрешния ви напредък. Духовният Учител е вашият частен наставник в духовния живот. Има голяма разлика между частния учител и обикновения. Обикновеният учител ще прегледа работата на ученика и след това ще му постави оценка. Ще го изпита и ще остане доволен или ще го скъса. Но частният учител лично насърчава и вдъхновява ученика, за да може той да издържи изпита си. На всяка крачка от житейския път невежеството се опитва да ви подложи на проверка, но вашият частен наставник ще ви научи как да издържите успешно изпита си. Задачата на духовния Учител е да вдъхнови търсещия и да засили неговия стремеж, за да може той да осъзнае Върховното възможно най-бързо.

За да научите нещо в този свят, първоначално ви е нужен учител. За да се справите с математиката, се нуждаете от учител. За да усвоите историята, се нуждаете от учител. Абсурдно е да смятате, че за всичко друго в живота ви е нужен учител, но не и за медитацията. Защо хората ходят в университет, когато могат да учат сами? Защото чувстват, че могат да получат специални наставления от хора, които познават материята добре. Известни са малко, много малко хора на науката, които не са завършили университет. Да, има изключения, всяко правило има изключения. Бог е във всекиго, и ако някой търсещ смята, че не се нуждае от човешка помощ, той има пълно право да изпита сам своите възможности. Но ако човек е мъдър и иска да тича към целта си, вместо да се препъва или просто да върви, несъмнено помощта на Гуру ще е безценна.

Да предположим, че сега съм в Лондон. Аз знам, че Ню Йорк съществува и че трбва да се върна там. От какво се нуждая, за да се прибера? От самолет и пилот. Макар да знам, че самолетът може да ме превози до Ню Йорк, аз не мога да стигна до там без помощта на пилота. Подобно на това вие знаете, че Бог съществува. Искате да стигнете до Бог чрез медитация, но някой трябва да ви отведе там. Както пилотът ме превозва до Ню Йорк, така някой трябва да ви отведе до Божественото съзнание, което е дълбоко във вас. Някой трябва да ви покаже как да проникнете в собствената си божественост чрез медитация.

Духовният Учител идва при вас с лодка. Той казва: „Елате. Ако искате да стигнете до Златния бряг, аз ще ви откарам. Нещо повече, щом веднъж се качите в моята лодка, вие можете да пеете, да танцувате, дори да спите в нея, но аз безопасно ще ви откарам на Брега.” Ако кажете, че не се нуждаете от ничия помощ, ако искате сами да преплувате морето на невежеството, изборът е ваш. Но колко години или колко прераждания ще са ви нужни за това? Освен това, след като плувате известно време и напълно се изтощите, е възможно да се удавите.

Без Гуру вашият напредък ще бъде много бавен и несигурен. Може да имате силни, извисяващи преживявания и да не им отдадете нужното значение. Или в ума ви ще проникне съмнение и ще си помислите: „Аз съм само един обикновен човек, как мога да имам такова преживяване? Може би се заблуждавам.” Или пък ще споделите с приятели своите преживявания и те ще кажат: „Това е умствена халюцинация.” Но ако има някой, който знае каква е вътрешната реалност, той ще ви увери, че вашите преживявания са напълно реални. Учителят насърчава и вдъхновява търсещия. И ако търсещият греши някъде в медитацията си, Учителят е в състояние да му помогне.

Щом завършите един курс, вие вече не се нуждаете от учител. Ако искате да се научите да пеете, отивате при някой певец и се учите от него. Ако искате да се научите да танцувате, отивате при танцьор. Станете ли веднъж добър певец или танцьор, вече не е нужно да ходите при учителя. Същото е и в духовния живот. В началото се нуждаете от помощ, но щом напреднете значително, няма да се нуждаете от ничия подкрепа.

Когато някой стане истински ученик на духовен Учител, той не възприема себе си и своя Гуру като две напълно различни същества. Той няма усещането, че е в подножието на дървото, а неговият Гуру е на върха му. Не! Ученикът смята Гуру за своята най-висша част. Чувства, че е едно цяло със своя Гуру и че Гуру е неговата най-висша и най-развита част. Следователно за истинския ученик не е трудно да предаде своята най-низша част на най-висшата. Не е под достойнството му да бъде предан ученик, защото той знае, че най-висшето и най-низшето му принадлежат.

Този, който те вдъхновява,
е твоят истински учител.
Този, който те обича,
е твоят истински учител.
Този, който те насърчава,
е твоят истински учител.
Този, който те усъвършенства,
е твоят истински учител.
Този, който те цени,
е твоят истински учител.

(Из книгата на Шри Чинмой „Медитация”, София, Шри Чинмой център, 2012)

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg