Шри Чинмой за значението на йога

КАКВО Е ЙОГА?

Всички са чували за йога и мнозина говорят за нея, но какъв смисъл влагаме в това понятие? За едни това е система от дихателни и физически упражнения, за други – тайно знание, даващо свръхестествени способности като левитацията, за трети -  източна религия ... Какво представлява йогата и какво може да ни даде тя? Нека почерпим от мъдростта на онези, чийто живот е отдаден на йога, които са постигнали нейните върхове и са готови да водят другите към тях – духовните учители.

Шри Чинмой, извисен духовен водач със забележителни постижения в изкуството, поезията и спорта, предлага на духовно търсещите своя поглед върху йога:

Какво е йога? Йога е езикът на Бог. Ако искаме да разговаряме с Бог, ние трябва да научим Неговия език.

Какво е йога? Йога е това, което ни разкрива Божията тайна. Ако искаме да узнаем Божията тайна, ние трябва да поемем по пътя на йога.

Какво е йога? Йога е Дъхът на Бог. Ако искаме да гледаме през Божието Око и да чувстваме с Неговото Сърце,  ако искаме да живеем в Божията Мечта и да познаваме Божията Реалност, ако искаме да притежаваме Дъха на Бог и ако накрая искаме да се превърнем в Самия Бог, йога ще ни призове.

Йога е единение. Това е единението на индивидуалната душа с Върховната Същност. Йога е духовната наука, която ни учи как Висшата Реалност може да бъде осъзната в самия живот.

Ние трябва да приемем живота и да осъществим Божественото в себе си тук, на земята. Можем да постигнем това само като преодолеем човешките си ограничения.

Йога ни разкрива доколко сме напреднали по пътя към Божественото Осъзнаване. Тя също така ни посочва каква роля ни е отредена в Божието  космическо Представление.  В заключение йога ни казва, че всяка човешка душа е небесен представител на Бог на земята.

Нека насочим вниманието си към практическия аспект на йога. Съществуват различни видове йога: карма йога – пътят на действието, бхакти йога – пътят на любовта и посветеността, джнана йога – пътят на знанието. Тези три пътя са смятани за най-важните и всички останали са техни разновидности или са тясно свързани с тях.

Карма йога, бхакти йога и джнана йога са като трите главни входа на Божия Дворец.  Ако искаме да видим и почувстваме Бог с най-голяма нежност и усещане за близост, трябва да практикуваме бхакти йога. Ако искаме осъзнаване на Бог в човечеството чрез нашето безсебично служене, трябва да практикуваме карма йога. Ако искаме да осъзнаем мъдростта и величието на Божията трансцендентална Същност, трябва да практикуваме джнана йога.

Едно нещо е сигурно. Тези три пътя ни водят към осъзнаване на себе си чрез осъзнаване на Бог и към осъзнаване на Бог чрез осъзнаване на себе си.”

Шри Чинмой, Йога и духовен живот. Пътешествието на душата на Индия, София, 2001 г.

Въпрос:  Каква е духовната цел на йога?

Шри Чинмой:  Не можем да разглеждаме отделно духовната цел и йога. Духовната цел на всичко е да станем едно цяло с Божията Светлина и Наслада. Духовната цел, когато я прилагаме в ежедневието, представлява йога. Какво можем да получим от йога или от духовния живот? Можем да получим мир в ума, божествена радост, божествена любов и чувство за истинско постижение. На земята ние вършим много неща и смятаме, че сме постигнали нещо. След няколко години виждаме, че това постижение е било само изпълнение на някакви желания, което не ни е донесло цялостно удовлетворение. Но ако водим духовен живот и следваме вътрешната дисциплина на йога, тогава всеки миг ще изпитваме истинско удовлетворение, независимо дали сме постигнали нещо във външния свят или не. Външно може да не сме постигнали нищо, да не сме получили никакво признание, но вътрешно ще чувстваме, че самият акт на молитва и медитация е постижение и завоевание.

Ако във външния си живот оценяваме резултата от действията си като успех, ние смятаме, че сме постигнали нещо. Ако нямаме успех, значи направеното от нас изобщо не е постижение. Във външния ни живот провалът не е постижение, единствено успехът е постижение. Но в духовния живот и провалът, и успехът са постижения, защото и двете са видове преживявания.

Йога е неспирен поход, вътрешен поход, и всеки миг вие постигате нещо. Докато крачите към целта си, постигате нещо. И това е целта на йога. Когато водите духовен живот, всяка секунда постигате за Бог и за себе си нещо, което ще остане завинаги във вътрешното ви същество. Това е духовната причина, поради която приемаме йога и следваме йога.”

Sri Chinmoy, Flame Waves, Part 11, Agni Press, 1978.