Упражнения по концентрация от Шри Чинмой

sri chinmoy concentration technics Развиване на концентрация - упражнения от Шри Чинмой 

Концентрацията е силата на обедното слънце щом видиш това слънце, цялото ти същество се изпълва със сила. Медитацията е покоят залят от лунна светлина. Щом видиш тази луна ще усетиш покоя в себе си и около теб.

Шри Чинмой

 

Върхът на палеца

Концентрирайте се само върху едно нещо. За да се концентрирате върху върха на вашия палец, трябва да си представите, че не притежавате нищо друго освен този палец. Останалата част от тялото не ви принадлежи – единствено палецът е ваш.  Ако искате да се концентрирате върху върха на носа, почувствайте как притежавате само носа си; нямате очи, уши, уста, крайници. Ако започнете да мислите за нещо друго, усетете как настъпвате в чужда територия. Така ще развиете силата на вашата концентрация.

Имате свободата да изберете която и да е част от тялото си върху която да се концентрирате, но се опитайте с онази част, която чувствате като лично собствена. Не се концентрирайте върху ръцете или краката. Изберете си една много малка част от тялото – окото, носа или върха на пръста. Колкото е по-малък обектът, толкова по-добра ще е концентрацията.

 

Най-малкото нещо

Когато поискате да постигнете сила на концентрацията, идентифицирайте себе си с възможно най-малкото нещо. Само тогава ще можете целият да се изпълните със сила.  Бог е всесилен, не защото Целият е необятност, а защото е вътре както в мравката така също и в слона. Той целият е сила, защото може да бъде и слон и мравка. Бог е Безграничното, но Той е и ограниченото. И понеже Той е ограничен, но в същото време е и безграничен, затова  е Всемогъщ.

 

Пламък във вашето сърце

Моля ви да си представите един пламък вътре във вашето сърце.  Точно сега, този пламък може би е малък и блещука; още не е силен. Но един ден, той определено ще стане извънредно мощен, и много просветляващ. Затова всеки ден преди да започнете да се молите и да медитирате опитайте се да си представите вътре в сърцето един горящ пламък. И моля ви да си представите как този пламък просветлява вашия ум. Вие не можете да се концентрирате задоволително, защото умът ви не е фокусиран. Той постоянно мисли за много неща. Става жертва на много неприятни мисли.  Умът не се е просветлил истински, затова си представете един красив пламък вътре в сърцето, който ви просветлява. А сега отнесете този просветляващ пламък вътре в ума. После постепенно ще видите в ума си една ивица светлина. Когато умът ви започне да се просветлява ще е много, много лесно да се концентрирате за дълго време, а също ще се концентрирате много по-дълбоко.

Официален сайт на Шри Чинмой

Официален сайт на Шри Чинмой център

 

Спонтанна вътрешна радост

sri-chinmoy-joyВътрешна радост

Шри Чинмой говори за истинската, чиста радост, която не идва с удоволствията или външните успехи и не си тръгва заедно с тях.

Какво е радостта? Това е птица, която всички желаем да уловим. Това е същата птица, на която всички се радваме, когато лети.

Щастието е любов, която избликва в обновлението и пълнотата на истинския живот. Когато сърцето ни е щастливо, ние напредваме. Гмуркаме се дълбоко навътре. Летим. Напредъкът се крие в движението, а движението е възможно само когато се чувстваме радостни и сами се превърнем в радост.

Както ни учеше Спасителят Христос: “Царството Небесно е вътре във вас.” Това Небесно Царство е нещо осезаемо, то е плод на нашето собствено вътрешно постижение.

Небесата са ниво на съзнание, изпълнено с покой и наслада. Ние сътворяваме рая с божествените си мисли. В мига, в който мислим за нещо добро, когато се молим и медитираме и се опитваме да предложим на света придобитата вътрешна светлина, ние заживяваме в Небесата. Нашият стремеж, издигащият се вътрешен плач, ни отвежда към това Царство. Колкото по-нависоко стигнем отвъд пределите на ограниченото си съзнание, толкова по-бързо ще навлезем в своето най-дълбоко, безгранично съзнание и толкова по-отблизо ще видим, ще почувстваме, ще завладеем намиращото се в самите нас Небесно Царство. Ние не само можем да го почувстваме, но и без никакво съмнение можем да се превърнем в него.

Вечно издигащият се пламък
на устремения плач на сърцето ми
е източник
на вечно нарастваща радост и наслада
в моя живот.

Преди две хилядолетия Спасителят Христос ни преподаде най-възвишения урок: “Да бъде Твоята Воля.” Към Бог са отправяни милиони молитви, но няма по-добра, по-велика, по-дълбоко удовлетворяваща молитва от тази. Обичайки Бог, ние сме щастливи. Служейки на Бог , постигаме още по-голямо щастие. А предавайки личната си воля на Волята на Бог, се сдобиваме с най-върховното щастие.

Когато нещо е по Божията Воля, ние изпитваме вътрешна радост или удовлетворение още преди да сме започнали да го вършим. Докато работим за него, също получаваме радост. Накрая усещаме, че сме еднакво щастливи, независимо дали нашите действия се увенчават с успех или са безплодни. Обикновено сме щастливи само когато грейне успехът и съзрем  победата в края на своето пътешествие. Но ако успеем да изпитаме същото щастие, радост и удовлетворение, независимо дали побеждаваме или губим, и ако успеем с радост да предложим на Бог резултата от своето действие, тогава ще сме сигурни, че стореното от нас е по Божията Воля.

Бъди щастлив!

Ти ще се превърнеш в най-голямата благословия на Бог, Неговата най-висша гордост.
Бъди щастлив!
Сутрин бъди щастлив с това, което имаш. Вечер бъди щастлив от това, което си.

Бъди щастлив!

Не се оплаквай! Кой се оплаква? Слепият просяк в теб. Когато се оплакваш, ти танцуваш в блатото на невежеството. Когато не се оплакваш, всички обстоятелства на света са в нозете ти и Бог ти дава ново име – стремеж. Стремежът е върховното богатство в света на Светлината и Насладата.

Бъди щастлив!

Искаш ли никога да не изпадаш в бедност? Тогава бъди щастлив.
Искаш ли винаги да си велик? Тогава бъди щастлив.

Бъди щастлив!

Ще получиш това, което най-много искаш.
Ще станеш това, което най-силно искаш.

Бъди щастлив!

Бог вижда в теб Своето устремено творение, Своето преобразяващо осъзнаване, Своето просветляващо разкриване и Своето удовлетворяващо проявление.

Бъди щастлив!

Бог вижда в теб друг Бог. Бог те вижда като друг Бог. Бог вижда теб и Себе си като едно цяло.

Истинската радост означава незабавно разширяване. Когато изпитваме чиста радост, сърцето ни мигновено се разширява. Усещаме как летим в небето на божествената свобода. Светът с необозримите си размери става наш, но не за да господстваме над него, а като част от разширеното ни съзнание. Ние самите се превръщаме в реалност и необятност.

Ако изживеем истинска радост, можем да почувстваме как Бог е доволен от нас, защото нашата радост е най-великото постижение на Бог. Когато сме нещастни, отчаяни, потиснати, ние подслоняваме в себе си много небожествни, негативни сили. Но когато сме истински щастливи, ние даваме на Бог нещо наистина ценно. Най-дълбокото удовлетворение на Бог се крие в това да получи от нас този дар.

Това, което ние наричаме своя радост, Бог нарича наше съвършенство. Всеки човек е дошъл в света с посланието за съвършенство. Всеки човек на земята един ден ще осъзнае най-висшата Истина. Всек ичовек ще постигне реализация. Ето в това се състои неотменимото право на нашата душа.

Шри Чинмой, Криле на радостта, София, 2007

Научете още за Шри Чинмой от официалния му сайт

 

Вътрешен мир - от Шри Чинмой

Умствен покой

Първата крачка към постигане на умствен покой е искрено да повярваме, че не сме незаменими. Мирът в ума ни липсва, защото смятаме, че другите искат нещо от нас или ние искаме нещо от тях. Струва ни се, че светът ще рухне или всичко незабавно ще се обърка, ако не сторим това или не кажем онова. Но ако искрено почувстваме, че не сме незаменими, няма да е нужно да търсим покоя – в същия миг той сам ще дойде при нас.

Друг лесен начин да постигнем мир в ума си е да не придаваме на нищо прекомерно значение. Всичко и всеки на земята може да ни предаде или напусне, стига ние да не изоставим Бог и Бог да не ни изостави. Бог никога няма да ни изостави, защото Той е самото Състрадание, и дори ако се опитваме с всички сили да Го напуснем, това ще е невъзможно, защото Той е Всеприсъстващ. Нищо не е незаменимо на земята освен Бог. Ако съзнателно и постоянно чувстваме, че само Той е незаменим, тогава нищо не може да ни отнеме покоя в ума.

Ние постигаме мир,
когато не очакваме нищо от света,
а само даваме, безусловно даваме и даваме
това, което имаме и което сме.

Мирът е вътре в нас

Не можете да имате покой във външния си живот, преди да сте го установили във вътрешния си живот. Всичко се ражда във вътрешния свят. Ако рано сутрин, преди да излезете от къщи, съхраните в себе си няколко божествени мисли, тези мисли ще проникнат и във външния ви живот като енергетизиращи и удовлетворяващи реалности.

Добре е рано сутрин, преди да се впуснете в житейската суета, редовно да медитирате по петнадесет минути или половин час. След това, щом излезете от дома си, ще сте добре защитени – не с броня, а с божествени мисли, божествени идеи и божествена цел.

Ако медитираме правилно, ние непременно ще усетим умствен покой. Освен това ще почувстваме, че сърцето ни е огромно и може да приюти целия свят. Ще изпитаме спонтанна радост. Понякога може и да не разберем откъде идва тази радост, но всъщност тя ще идва от собствената ни медитация.

Дълбоко в нас цари вечна тишина, покой и равновесие. Когато сме съвършено тихи и спокойни, ние виждаме как вътрешният живот ни предлага своята собствена енергия. Човешкият ни ум може и да не разбере тази енергия, защото тя не произлиза от ума. Но сърцето ни я приема от душата.

По време на дълбока медитация е активно само сърцето. Действието на ума е напълно затихнало. Сърцето се отъждествява с покоя, а в този покой ние култивираме вътрешната истина и постепенно израстваме във вътрешната светлина.

Аз медитирам,
за да изпълня цялото си същество
с всемогъщата сила на покоя.

Мирът е вътрешно богатство

Когато сутрин се молите и медитирате, почувствайте, че сте се сдобили с истинско богатство под формата на мир. Така както държите парите в джоба си, можете да съхраните и мира в сърцето си. Със силата на парите можете да си купите каквото поискате. По същия начин духовната сила, която придобивате от молитвата и медитацията, е реална сила. Когато хората се карат и бият, когато се държат небожествено, просто изведете на преден план вътрешния мир и равновесие, които сте съхранили в сърцето си. Заредете се още веднъж с вътрешен мир. Силата на вътрешния мир е безкрайно по-монолитна и реална от всеки външен смут, причинен от човек на земята. Вашият вътрешен мир лесно може да погълне раздразнението, предизвикано от другите.

След като се нахраните, вие обикновено не тичате и не правите гимнастика. По същия начин, когато получите нещо духовно – мир, светлина, блаженство,  - трябва да останете тихи и спокойни за известно време. Докато не усвоите мира, съществува реална опасност да изгубите полученото. Но щом веднъж го поемете в себе си, мирът става част от вашето същество и вие не можете да го изгубите. Общуването с хора, които практикуват духовност и редовно медитират, също ще ви помогне да асимилирате мира в себе си.

Бавно и сигурно трябва да усмириш ума си,
за да може гълъбът на мира да свие гнездо в него.

Покой, динамизъм и сила

Покоят сам по себе си е сила. Ако имате вътрешен мир, ще влезете във външния свят с радост и възторг. Ако умът ви е спокоен, ще можете да контролирате външния свят. Където и да отидете, ще създавате свой собствен мир.

В голямата сила се крие спокойствие. Този, който е външно силен, бил той голям боксьор или владетел, разполага с огромен вътрешен мир и увереност. Ако човек не е много силен, той свива юмруци и застава в отбранителна позиция. Налага му се да показва, че може да се бие. Но когато някой притежава безгранична вътрешна сила, не му е нужно да я демонстрира външно. Спокоен е, защото вътрешната сила му е дала и вътрешна увереност. Той е като божествен герой, който може във всеки момент да победи врага и да преодолее всякакво препятствие.

Шри Чинмой, Криле на радостта, София, 2007