Въпроси и отговори за вътрешния мир

Шри Чинмой, който дълги години води два пъти седмично медитации в ООН по покана на генералния секретар У Тан, разговаря с дипломати и сътрудници на световната организация през март 1975 г (Sri Chinmoy, AUM – Vol.II-2, No. 4, The message of Sri Chinmoy, 1975)

Въпрос: Каква е ролята на мира в нашата еволюция?

Шри Чинмой: Мирът играе много важна роля в еволюцията на човека, защото той означава удовлетворение. Ние можем да напредваме само когато сме удовлетворени. Липсва ли удовлетворение, няма да има и напредък. Самото удовлетворение е знак за напредък, защото ако не съм напреднал, няма да съм удовлетворен. Ала удовлетворението няма да е нашето върховно постижение. Да зарадваме Всевишния по избрания от Него начин – това ще е върховното ни постижение. Така че с мира ние напредваме и в напредъка постигаме мир.

Въпрос: Върху коя чакра трябва да се концентрираме за мир?

Шри Чинмой: Има две чакри, към които можем да се обърнем за мир. Едната е сърдечната чакра, а другата е теменната. Ако навлезем в сърдечния център, ще получим мир само за нашето земно съществуване, за всекидневните си дела. Щом сме в сърцето, няма да ни засягат караниците и споровете на околните. Но ако се насочим отвъд тази чакра, към теменния център – Сахасрара чакра или хилядолистния лотос – ако теменната чакра се отвори, ние ще изпитаме безграничен Мир, вечен Мир и трансцендентален Мир, защото тази чакра има връзка с най-висшето.

Въпрос: Има ли конкретен цвят, с който е най-добре да призоваваме мир?

Шри Чинмой: Измежду всички цветове синият е най-подходящ за призоваване на мир, защото синьото значи Безкрайност. Когато човек е в Безкрайността, той спонтанно се обръща към мира. Няма определен цвят; всеки цвят носи в себе си мир, но най-добре можем да призовем мира със синия.

Въпрос: Ако човек е притеснен или разтревожен, как може да спусне мир от висините?

Шри Чинмой: Има два начина. Единият начин е три пъти да вдишате спокойно и  да кажете много бавно „Supreme” (Всевишни). Но ако това ви се струва трудно, можете да призовавате Всевишния колкото е възможно по-бързо. Страхът и безпокойството имат своя собствена скорост. Ако очаквате да ви нападне враг, опитайте се да произнасяте името на Всевишния много по-бързо, отколкото ви връхлитат гневът или страхът. Ако успеете да го направите, Всевишният незабавно ще победи вашия гняв, недоволство или страх.

Въпрос: Ако по време на медитация ме споходят небожествени мисли, трябва ли да призова мир или следва да се опитам да се преборя с тях?

Шри Чинмой: В такъв момент трябва да призовете светлината. Ако има само една муха, можем да се опитаме да я изгоним. Но ако мухите са много, как ще пропъдим всичките? Трябва да запазим мълчание. Когато дойдат небожествени мисли, е нужна светлина, а не мир. Когата светлината озари всички небожествени мисли, в ума ви тутакси ще се възцари мир.

Защо се концентрираме?

Още откъси от поетичните беседи на Шри Чинмой за основите на духовната практика (Sri Chinmoy, Promised Light from the Beyond, Agni Press, 1973)

Защо се концентрираме? Концентрираме се, защото искаме да стигнем до Целта. Защо медитираме? Медитираме, защото искаме да живеем в сърцето на Целта. Защо съзерцаваме? Съзерцаваме, защото искаме да се превърнем в Целта.

Как се концентрираме? Концентрираме се с просветляващата еднопосочност на ума. Как медитираме? Медитираме с разширяващата се необятност на сърцето. Как съзерцаваме? Съзерцаваме с удовлетворяващото единство на душата.

Къде се концентрираме, медитираме и съзерцаваме? Правим всичко това в сърцето. Когато се концентрираме в сърцето, Бог Небесният Воин ни дава сили. Когато медитираме в сърцето, Бог Небесният Знаещ ни просвещава. Когато съзерцаваме в сърцето, Бог Небесният Любящ ни обезсмъртява. Воинът ни дава сили със своята тайна Мощ. Знаещият ни просвещава със своята свещена Светлина. Любящият ни обезсмъртява със своята божествена Наслада. Мощта на Воина е нашата неизчерпаема възможност. Светлината на Знаещия е нашата безгранична божественост. Насладата на Любящия е нашата неродена и безсмъртна реалност.

Когато начинаещият медитира, в това няма нищо освен усилие. Когато напредналият търсещ медитира, това е безпрепятствено плаване.

Когато напредналият търсещ съзерцава, той става частица от Вселенското Съзнание. Когато един йоги съзерцава, той се превръща във Вселенското Съзнание.

Близък приятел на окултиста е концентрацията. Близки приятели на йоги са медитацията и съзерцанието. Окултистът обръща много малко внимание на медитацията и съзерцанието. Йоги обръща много малко внимание на концентрацията.

Когато един окултист се концентрира, това е много стряскащо. Когато един йоги медитира и съзерцава, това е невъобразимо пленяващо.

Концентрация, медитация и съзерцание: по форма са три, но по дух са едно. Концентрацията унищожава заплашителните препятствия. Медитацията ускорява нашите многобройни възможности. Съзерцанието ни въздига на трона на Божествената Реалност и Реалното Безсмъртие. Концентрацията изисква от нас искреност. Медитацията изисква от нас чистота. Съзерцанието изисква от нас честност.

Вчера концентрацията, медитацията и съзерцанието бяха за нас множество изумителни неща. Днес те са за нас необикновени изненади. Утре те ще бъдат за нас обичайни преживявания.

Концентрацията е Божията Закрила в човека. Медитацията е Божията Висота в човека. Съзерцанието е Божията Победа в човека. Човешкото съмнение се покорява на концентрацията. Човешкият страх се покорява на медитацията. Човешкото невежество се покорява на съзерцанието.

Концентрацията е последната дума в скоростта. Медитацията е последната дума в напредъка. Съзерцанието е последната дума в успеха. Любовта към Бог е най-високата скорост на човечеството. Предаността към Бог е най-големият напредък на човечеството. Отдаването на Бог е най-величественият успех на човечеството.

Когато търсещият се концентрира върху Бог, Бог благославя преданата му глава.  Когато медитира върху Бог, Бог благославя любящото му сърце. Когато съзерцава Бог, Бог благославя цялото му отдадено същество. Когато Бог се концентрира върху търсещия, търсещият започва своето пътуване към непознаваемата Цел. Когато Бог медитира върху него, търсещият е в средата на пътя към непознатата Цел. Когато Бог го съзерцава, търсещият завършва своето пътуване и достига Целта: Усмивката на Безкрайността,  Прегръдката на Вечността, Гордостта на Безсмъртието.

Защо медитираме?

Шри Чинмой отговаря на въпроси на хора, които търсят напътствия в началото на духовната си практика (Sri Chinmoy, Experiences of the Higher Worlds, Agni Press, 1977)

Въпрос: Защо медитираме?

Шри Чинмой: Медитацията е крайно необходима за тези, които искат по-добър и по-удовлетворяващ живот. Ако смятате, че ви е достатъчно това, което имате и което сте, тогава не е нужно да навлизате в сферата на медитацията. Но ако усещате в сърцето си безплодна пустиня, то бих искал да ви кажа, че отговорът е медитация. Медитацията ще ви даде вътрешна радост и спокоен ум. Тя никога няма да ви откъсне от вашите деца, от семейството ви. Нищо подобно. Медитацията само ще заздрави връзката ви с близките, защото ще видите в тях съществуването на Бог.

Ако искате да разгърнете талантите си или да увеличите възможностите си в дадена област, тогава е задължително да следвате някаква вътрешна дисциплина. Ако сте певец, но желаете да пеете безкрайно по-добре, аз ви казвам, че щом се стремите, гласът ви ще стане много по-добър. Няма такова нещо на земята, което да не може да се подобри чрез духовност и медитация.

Ако искате да опростите живота си, отговорът е медитация. Ако искате да изпълните живота си, отговорът е медитация. Ако искате да изпитвате радост и да давате радост на околния свят, тогава медитацията е единственият отговор.

Ако медитирате, за да забравите страданията си или затрудненията си, това е погрешно основание за медитация. Но ако го правите само за да радвате Бог и да Го удовлетворявате по Неговия начин, тогава медитацията ви е правилна. Когато Бог е зарадван, когато  е удовлетворен от вашата медитация, тогава Негова е задачата да премахне вашите страдания и затруднения. Ако обаче медитирате, за да избягате от света, да отправите предизвикателство към света или да се възпротивите на света, тогава постъпвате неправилно.

Медитацията е ваша съзнателна способност, с която трябва да си служите всеки ден и всяка секунда, за да навлезете в собствената си висша божественост, където ограниченото е напълно изгубено в Безкрая. Ограниченото битие, което имате и което сте, може с лекота да се изгуби в безкрайното и да се слее напълно с безкрайното, ако медитирате. Това представлява медитацията и това може да направи тя за вас.