Никога не остарявайте

Шри Чинмой говори често и с голяма любов за децата и детското съзнание, за детската чистота, искреност и непредубеденост, които са ни така необходими в духовния живот.

Детето, а не старецът се движи напред в живота. Старите хора не мислят за напредък. Но годините сами по себе си не правят човека стар. Някой, който е на шестдесет или седемдесет години, може да притежава ентусиазма, вътрешната радост и вдъхновението на дете. А има хора на седемнадесет, осемнадесет или деветнадесет години, които нямат стремеж, нямат вдъхновение, нямат жизненост. Ако деветнадесетгодишният младеж не е способен да почерпи нещо от света или да му предложи нещо, ако не го е грижа за света и смята, че не му трябва нищо от него, то по дух той е на деветдесет и девет. От друга страна, ако един деветдесет и деветгодишен човек иска да научи вътрешния език – езика на божествената любов, езика на божествения мир, на божествената мъдрост и светлина – тогава по дух той е дете. В духовния живот за нас са важни не земните години, а вътрешният порив на човека  да направи нещо и да стане нещо – да стане Божие дете.

За да полетя от земните страдания
към небесния възторг,
ми е нужно
детско, чисто сърце,
което никога не остарява.

Ако наистина искате да станете дете, трябва да почувствате, че винаги има какво да научите и че Бог е готов да ви учи. В духовния живот всеки ден, всяка минута, всяка секунда научавате по нещо от нашия божествен Отец. Ако постоянно имате усещането, че се учите във вътрешния свят, тогава няма граници за божественото познание, което можете да получите и да постигнете.

Тъй като детето живее в сърцето, то винаги чувства, че майката или бащата ще се погрижат за него. То постоянно разчита да получи защита, напътствие, подкрепа. Затова детето живее с естествена увереност. Понеже е винаги в сърцето, то усеща, че няма потребност, която родителите му не биха удовлетворили. Ако живееше в ума, то щеше тутакси да си помисли: „О, може би баща ми няма да може да направи това. Може би майка ми няма да е край мен да ми помогне”. Тогава детето щеше да се изплаши, да се изпълни със съмнения и тревога. Ала детето не живее в ума. Така и вие, ако искате да сте дете по дух независимо от годините си, трябва да чувствате, че има Някой с безкрайно повече Светлина на Мъдростта, който непрестанно мисли за вас – и че този Някой е Бог.

Този, който държи повече на интелекта, отколкото на сърцето, този, за когото външните постижения са по-важни от вътрешните, а обществото навън е по-важно от Бог вътре в него, не може никога да бъде като дете. Истинското дете винаги живее в сърцето, а възрастният е винаги в ума.

Този, който истински обича Бог,
не остарява.
Той само става по-мъдър.

В ума няма любов. Истинска любов можем да открием само в сърцето-цвете. Сърцето-цвете неспирно се стреми да зарадва другите. Тъй като Бог притежава сърцето-цвете на дете, Той винаги се стреми да ни направи щастливи.

Сърцето-цвете на детето е божествено сърце. Ако си оставаме във външния свят, ние виждаме децата като обикновени човешки същества. Но устремим ли се навътре, веднага ще видим, че децата въплъщават всички божествени качества на Всевишния. Тогава ще съзрем децата като истински чудеса – като божествени инструменти, като цветя на Бог.

Sri Chinmoy, Never grow old, Agni Press, 1998

Само красотата и любовта
на детското сърце
могат да преобразят природата на света.

Sri Chinmoy, Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, part 267, Agni Press, 1998

Прошката

Мисли и афоризми на Шри Чинмой за човешката прошка и божественото опрощение

Само две чудеса заслужават да се видят:
чудото на любовта
и чудото на прошката.

Sri Chinmoy, 207 Flower-Flames, Agni Press, 1985

Ако искаме да сме истински щастливи, напълно щастливи, невъобразимо щастливи, трябва да овладеем силата да прощаваме. И прошката ще е не само за тези, които са ни сторили нещо лошо, а ще трябва много категорично да простим и на себе си. Трябва да си простим за всички свои лоши постъпки. Иначе няма да можем да вървим напред – никога, никога!

Какво ще стане, ако не си простим за това, което сме направили преди десет години? Чувството за вина ще е като десет мъртви слона, които трябва да влачим със себе си. Ала ако искаме бързината на елен, ще простим не само на другите, но и на себе си. За да сме истински щастливи, неизказано щастливи, безкрайно щастливи, е нужно прошката да бъде както за околния свят, така и за нас самите. В противен случай само ще носим със себе си безброй мъртви слонове. Кой може да е щастлив, когато е принуден да носи стотици слонове?

Прошката е изключително важна. Простете на света около вас, на тези, които са се отнесли зле към вас, простете и на себе си за стореното, но с мисълта, че няма да повече да правите същата грешка. Преди сте правили грешката да не се отъждествявате с целия свят. Затова е толкова трудно да простите на света. Но прошката става най-лесна от всичко, ако възприемем правилната нагласа, а тя е, че трябва да вървим напред, трябва да вървим напред, трябва да вървим напред. Не можем да позволим на мъртвия товар на слоновете да ни тегли постоянно назад.

Sri Chinmoy, Rainbow-Flowers, part 3, Agni Press, 1999

Ние трябва да простим първо на себе си
много преди да простим
на враговете си.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 40, Agni Press, 2004

Умът забравя, но никога не прощава.
Сърцето прощава, но никога не забравя.
Душата прощава и забравя всичко.

Sri Chinmoy, Arise! Awake! Thoughts of a yogi, Frederick Fell, Inc., 1972

Прошката е мояна божествена сила. Да прощаваме на другите във физическия свят е трудна задача. Да забравяме недостатъците на другите е по-трудно. Да не намираме недостатъци у другите е изключително трудно. Ала когато мислим за Бог, става лесно да простим на хората; когато се молим на Бог, става лесно да забравим слабостите, ограниченията и недостатъците на хората. Когато медитираме върху Бог, става лесно да не забелязваме нищо лошо у хората.

Sri Chinmoy, University of Swansea, Wales, 17 July 1974

Когато направим нещо лошо, Божието Опрощение изпълнява дълга си. Това значи, че Бог ни прощава. Но нашата прошка не изиграва ролята си. Ние измъчваме самото си същество. Това не означава, че Бог иска да избяга от действителността, като само ни прощава. Не означава също, че ние сме прави и затова не си прощаваме. Бог знае, че всеки път, щом ни прости, Той ни дава още една възможност да вървим по пътя на Божественото и да стигнем до предопределената ни цел. Ала не си ли простим, невежеството в нас, което е довело до грешката, получава нова възможност да забави напредъка ни. То ни пречи да подновим пътуването си. Когато направим грешка и след това се измъчваме в името на справедливостта, ние отлагаме и отлагаме, не започваме отново пътешествието си.

Бог, със своята безгранична Щедрост, ни прощава незабавно, защото чувства, че ако ни даде още една възможност, ще можем да тичаме, да летим и да се гмуркаме навътре. Той не ни прощава от небрежност, от нехайство или за да избегне усложнения. Нищо подобно! Той чувства, че ако не ни прощава всеки път, щом направим някоя голяма грешка, напредъкът ни ще спре.

Sri Chinmoy, AUM — Vol.II-2, No. 9, September 27, 1975

Въпрос: Как да получим Божието Опрощение?

Шри Чинмой: Божието Опрощение получавате само като си напомняте – непрестанно, съзнателно, безсънно и бездиханно – че Бог е самото Опрощение. Не трябва на мислите за Бог като за Справедливост, като за безкрайна Светлина или Мир. Не мислете за никой друг аспект на Бог. Мислете единствено за Божието Опрощение или за Бог Опрощението. Трябва да изпълните ума и сърцето си с една мисъл: опрощение, опрощение, опрощение. Вместо да мислите за Светлината на Божията Справедливост, е нужно само да повтаряте: „Моят Бог е целият Опрощение, моят Бог е целият Опрощение.” Докато повтаряте това, не трябва да мислите за всички небожествени неща, които сте извършили: „О, аз излъгах, аз ударих някого, направих толкова много други грешки.” Не, ще виждате само добрата страна. Ще мислите само за Божието Опрощение, което е пред вас, около вас и във вас. Ако можете стотици и хиляди пъти да повтаряте от душа: „Моят Бог е целият Опрощение, моят Бог е целият Опрощение,” тогава всички ваши груби грешки ще бъдат заличени. Всички грешки, които сте направили през годините, всички ваши невежи постъпки ще бъдат унищожени. Тогава ще почувствате не само че ви е простено, но и че вие самите сте Божието Опрощение. Ако някой попита за името ви, ще кажете: „Името ми е Опрощението на моя Господ.” Ако някой запита кой сте, ще отвърнете: „Аз съм Опрощението на моя Господ.”

Sri Chinmoy, What I need from God, Agni Press, 1982

Не плачи,
Не плачи.
просто се усмихвай молитвено,
ако Божието Опрощение
е твоята искрена надежда.

Sri Chinmoy, Seventy-Seven Thousand Service-Trees, part 9, Agni Press, 1998