fbpx

Шри Чинмой за значението на йога

Създаден от admin на 2011-11-21
КАКВО Е ЙОГА?

Всички са чували за йога и мнозина говорят за нея, но какъв смисъл влагаме в това понятие? За едни това е система от дихателни и физически упражнения, за други – тайно знание, даващо свръхестествени способности като левитацията, за трети -  източна религия ... Какво представлява йогата и какво може да ни даде тя? Нека почерпим от мъдростта на онези, чийто живот е отдаден на йога, които са постигнали нейните върхове и са готови да водят другите към тях – духовните учители.

Шри Чинмой, извисен духовен водач със забележителни постижения в изкуството, поезията и спорта, предлага на духовно търсещите своя поглед върху йога:

“Какво е йога? Йога е езикът на Бог. Ако искаме да разговаряме с Бог, ние трябва да научим Неговия език.

Какво е йога? Йога е това, което ни разкрива Божията тайна. Ако искаме да узнаем Божията тайна, ние трябва да поемем по пътя на йога.

Какво е йога? Йога е Дъхът на Бог. Ако искаме да гледаме през Божието Око и да чувстваме с Неговото Сърце,  ако искаме да живеем в Божията Мечта и да познаваме Божията Реалност, ако искаме да притежаваме Дъха на Бог и ако накрая искаме да се превърнем в Самия Бог, йога ще ни призове.

Йога е единение. Това е единението на индивидуалната душа с Върховната Същност. Йога е духовната наука, която ни учи как Висшата Реалност може да бъде осъзната в самия живот.

Ние трябва да приемем живота и да осъществим Божественото в себе си тук, на земята. Можем да постигнем това само като преодолеем човешките си ограничения.

Йога ни разкрива доколко сме напреднали по пътя към Божественото Осъзнаване. Тя също така ни посочва каква роля ни е отредена в Божието  космическо Представление.  В заключение йога ни казва, че всяка човешка душа е небесен представител на Бог на земята.

Нека насочим вниманието си към практическия аспект на йога. Съществуват различни видове йога: карма йога – пътят на действието, бхакти йога – пътят на любовта и посветеността, джнана йога – пътят на знанието. Тези три пътя са смятани за най-важните и всички останали са техни разновидности или са тясно свързани с тях.

Карма йога, бхакти йога и джнана йога са като трите главни входа на Божия Дворец.  Ако искаме да видим и почувстваме Бог с най-голяма нежност и усещане за близост, трябва да практикуваме бхакти йога. Ако искаме осъзнаване на Бог в човечеството чрез нашето безсебично служене, трябва да практикуваме карма йога. Ако искаме да осъзнаем мъдростта и величието на Божията трансцендентална Същност, трябва да практикуваме джнана йога.

Едно нещо е сигурно. Тези три пътя ни водят към осъзнаване на себе си чрез осъзнаване на Бог и към осъзнаване на Бог чрез осъзнаване на себе си.”

Шри Чинмой, Йога и духовен живот. Пътешествието на душата на Индия, София, 2001 г.

Категории

Споделете, за да има полза за повече хора:
Всички права запазени Meditation.bg